Kriminalitet

-Det er forskrekkelig

I begravelser på kirkegårder i Malmö bærer besøkende fra tid til annen våpen og de bruker skuddsikre vester. Nå skal de 230 forvalterne av kirkegårdene i den sydsvenske byen kurses i hvordan de skal håndtere bevæpnede gjester. Kanskje norske politikere skulle melde sin interesse med tanke på Norges situasjon i nær fremtid?

Det er alt fra interessant, nyttig, og forskrekkelig å følge utviklingen i Sverige, ikke minst fordi man jo har forstått at svenskene leder an: de ligger noen år foran oss på veien mot segregering og sosial og også voldelig uro. Det siste er altså kirkegårder i den historiske havnebyen Malmö.

-Det er forskrekkelig, kirkegårder burde være fredede områder, sier sjefen for kirkegårdene i Malmö, Sven-Erik Aspeklev.

Det er altså ikke bare på sykehus i området at personell trues av brukere.

Det är inte bara på akuten i Malmö som personalen kan uppleva en hotfull stämning i samband med att någon skjutits. En dödsskjutning följs som regel av en begravning och det är i spåren av det dödliga våldet i Malmö som också kyrkans personal nu tagit emot begravningsgäster som de upplever som hotfulla.

– En del bär vapen synligt, vi ser också skottsäkra västar. För våra anställda känns det hotfullt att ha vapen i sin direkta närhet, berättar Sven- Erik Aspeklev, kyrkogårdschef.

Allerede i dag rådes de 230 ansatte til å holde seg unna begravelsesfølger der det bæres våpen.

I fjor ble syv personer skutt og drept i Malmö. Så langt i år er antallet drepte (skutt eller knivdrept) seks. Aspeklev mener at omlag en håndfull ganger har kirkegårdens personal opplevd bevæpnede begravelsesfølger.

Situasjonen er langt på vei den samme i en storby som Gøteborg. Her fortelles det at politiet overvåker såkalte «høyrisikobegravelser».

Svensk politi, nå også som «gjester» i begravelser.

Enligt kyrkogårdschefen Thomas Jönsson bevakas vissa begravningar också i hemlighet av polisen.

Jönsson forteller også at personalet bruker overfallsalarm.

Kommer vi nærmere Gudfaderen?