Forskjellsbehandling og diskriminering

Ber burkakvinner bryte loven

Den totalitære islamistiske gruppen Hizb ut-Tahrir oppfordrer kvinner til å bryte den danske loven om maskeringsforbud, og kaller Danmark og lovverket for totalitært.

Danmark angriper den muslimske identiteten, sier Hizb ut-Tahrir (HuT) i en pressemelding.

HuT står for en klode under islams svarte fane, ala et samfunn som Den islamske staten eller Saudi-Arabia. Gruppen er forbudt i mange land, som Tyskland, Tyrkia, Pakistan, Russland, og alle arabiske land med unntak av Libanon, Emiratene og Jemen.

En aggressiv offerrolle

Det nylig vedtatte lovforbudet i Danmark mot å maskere seg er «diskriminerende» og «islamfiendtlig», heter det.

Pressemeldingen er en oppvisning i hvordan prøve å benytte en offerrolle for å true til seg rettigheter. Ord og uttrykk som benyttes er:

  • Forbudskorstog
  • Liberale frihetsrettigheter (ja, dette er jo absolutt en del av deres ideologi!)
  • Sverge lojalitet (altså tvang overfor muslimer)
  • Assimilere (altså tvang overfor muslimer)
  • Kulturkamp (igjen tvang overfor muslimer)
  • Et skritt tettere på totalitarismen (sier de som ikke selv er totalitære?)
  • Politistat (versus shariastat?)
  • Myndighetene bedriver sosial kontroll (det ville aldri HuT funnet på å gjøre)
  • Diskriminering (ja, det er jo nedfelt i sharia at muslimer står over alle andre rettighetsmessig)

Det fremmes endog argument om at ettersom ansiktstildekking er «en gyldig holdning» i islams juss, er et forbud i Danmark et «inngrep i de muslimske kvinners rett til å manifestere sin islamske identitet».

HuT mener også at forbudet kan være en forløper for nye forbud mot annen religiøs hodebekledning.

Med det kommende burkaforbud fortsætter et næsten enigt folketing forbudskorstoget, og intet tyder på, at de har tænkt sig at bremse op eller blot sænke farten en smule. Tværtimod ser det kun ud til, at farten stiger og grænserne rykkes for hvert kalenderår, vi passerer.

Til trods for, at et burkaforbud åbenlyst strider mod såvel grundloven som de liberale frihedsrettigheder, der hyldes, og som muslimerne endda afkræves at sværge loyalitet til samt assimileres i, holder politikerne ikke tilbage i deres kulturkamp. I intellektuel afmagt har man – som man kender det fra politistater – besluttet at bevæge sig endnu et skridt tættere på totalitarisme ved at afklæde anderledestænkende kvinder med tvang.

Først vil vi slå fast, at den muslimske ansigtsbeklædning er en gyldig holdning i den islamiske fiqh (jura). Derfor er dette forbud et indgreb i de muslimske kvinders ret til at manifestere deres islamiske identitet for de, som mener, at denne beklædning er en islamisk pligt. Forbuddet vil også udgøre en forløber for et forbud mod khimar (det muslimske hovedtørklæde). Forbuddet skyldes udelukkende, at politikerne anser niqab som et islamisk symbol, og derfor vil et kommende forbud udgøre et angreb på det muslimske fællesskab som helhed.

Det skal bli interessant å følge reaksjonene fra slike grupper når forbudet innføres. I Frankrike har vi jo tidligere sett at en franskarabisk forretningsmann, Rachid Nekkaz, påtok seg å betale «burkabøter» kvinner måtte få, ikke bare i Frankrike, men hvor som helst i verden.

Les hele pressemeldingen her.