Flerkoneri og proforma ekteskap

13 spørsmål til Hanne Bjurstrøm

Det er et underlig skue: Likestillingsombudet, Aps Hanne Bjurstrøm, vil ha handlingsplan mot angivelig "muslimhat". Hva med muslimske jenter og kvinner som nektes grunnleggende rettigheter - hver eneste dag?

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, tidligere statsråd for Ap, vil at Regjeringen skal lage en handlingsplan mot «muslimhat».

Hva om Bjurstrøm i stedet gjorde jobben sin som ombud mot diskriminering og for likestilling blant våre mest sårbare? Vi hjelper Bjurstrøm i gang med 13 spørsmål.

Hva synes Bjurstrøm om:

 • barn og kvinner som tvinges inn i hijab?
 • kvinner som tvinges til å leve i flerkoneri?
 • kvinner som nektes å ta jobb utenfor hjemmet?
 • kvinner som nektes prevensjonsmidler?
 • kvinner som nektes å bli behandlet av mannlig lege eller sykepleier?
 • at moské-Norge vokser, der holdninger til jenter og kvinner er at de skal ha færre rettigheter enn menn?
 • en religion som nekter kvinner å gifte seg med en som ikke tilhører samme religion?
 • jenter som vokser opp med trussel om alvorlige fysiske straffer dersom de skulle tillate seg kjæresteri i ungdommen?
 • at norskfødte jenter blir kjønnslemlestet og giftet bort i arrangerte ekteskap til menn i foreldrenes opprinnelsesland?
 • imamer og dets like som sender jenter til opprinnelseslandet for å oppdras til å bli lydige hustruer i ung alder?
 • imamer og dets like som nekter kvinner skilsmisse?
 • imamer som gifter bort jentebarn i Norge?
 • imamer, patriarker og dets like som tvinger sine egne barn og omgivelser til å vende ryggen til Norge og det samme hva gjelder likestilling mellom kjønnene?