Vold og overgrep

Utbredt frykt for å bli voldtatt

Tall fra Stockholm bør vekke ramaskrik: Hele 12 prosent av befolkningen der - kvinner som menn - frykter å bli voldtatt.

Vi snakker altså om Sveriges hovedstad, ikke de «tapte områdene», men tall for hele byen samlet. Det er sjokkerende, rett og slett. Sverige fremstår mer og mer som Midtøsten.

Tallet kommer frem i en rapport som måler folks opplevelse av trygghet, og som publiseres hvert tredje år. Det snakkes om «kraftig forverring» siden forrige rapport i 2014. Åtte prosent var redde for å bli voldtatt i 2014, mot altså 12 prosent i 2017. 

Generelt har utryggheten blant folk økt betydelig seneste årene. Mange forteller at de ikke våger å gå ut alene etter mørkets frembrudd.