Innsparket

Ulikheter og mørkemenn

Norge blir mer og mer et bakvendtland. Vi importerer fattigdom og advarer mot forskjeller, vi kompenserer forskjeller og importerer mer fattigdom. Vi setter inn mer og flere integreringstiltak, men står vi overfor en mørkemann er det kritikeren som er fascist, rasist, islamofob.

Norge er et sekulært og likestilt samfunn. I det offentlige rom opptrer vi mest mulig nøytralt knyttet til egne verdipreferanser. Generelt bruker vi ikke uniformer, flagger ikke religiøs eller politisk tilhørighet.

Markeringsbehov

En provokasjon mot våre frihetsverdier (Foto HRS)

Nordmenn, eller –kvinner, i islamske teokratier provoserer ikke med miniskjørt eller synlig BH. Flytter du til Iran kler du deg slik det sømmer seg, du tilpasser deg rådende kleskoder. Slik bør det selvsagt være.

Mange muslimer har derimot få hemninger når de bosetter i Norge. De har et enormt markeringsbehov: «Her er jeg» med hijab, kjortler, nevelangt skjegg og ikke minst er niqabdamene fullstendig malplassert. Mange oppfatter det som provokasjon mot våre frihetsverdier. Og hvorfor i alle dager skal vi måtte godta deler av sharia, halalslakt, segregert undervisning eller bønnerom på offentlige steder?

Nå har islamdominerte Tajikistan nylig innført forbud mot hijab. Hvorfor? Fordi myndighetene anser det islamske plagget som farlig og fremmedgjørende. I den liberale andedammen Norge må vi derimot til stadighet bite i det sure eplet, tygge og svelge en del av innvandreres merksnodige adferd.

Ethvert individ – uansett forkastelige menneskesyn – har religionsfrihet i dette landet. Mange såkalte liberale mennesker fremhever individets rettigheter, og det uansett om noen oppfører seg som en «religiøs tulling» og derfor faller utenfor storsamfunnet. Trygge utbygde velferdstjenester står klar til å ta hånd om deg.

Ulikheter

Audun Lysbakken (Dagbladet 7.sep): «Hvis vi ikke gjør noe med den voksende ulikheten nå, vil forskjellene i makt og rikdom fortsette å vokse mot nivåer vi kjenner fra helt andre samfunn.»

Innvandringsliberale Lysbakken er selv medskyldig til at ulikhetene vokser. Det kommer han aldri til å innrømme. Han nevner ingenting om at det er en korrelasjon mellom hans innvandringsliberale ståsted og nyfattigdommen i Norge.

I hans forestillingsverden blir innvandrere (stort sett) urettferdig behandlet. Det er nordmenns feil. Han har ingen motforestillinger. Det er ikke nødvendig å begrense innvandringen fra Midtøsten og Afrika (MENA-land), som ufravikelig vil føre til at ulikhetene vokser og at segregeringen i spesielt deler av Oslo eskalerer.

Er han den selvutnevnt Robin Hood?

I hans forestillingsverden er det helt greit å åpne slusene mot MENA og ta penger fra nordmenn for å finansiere SVs veldedighetsprosjekt. Som er til den nyimporterte fattigdomsklassen av typisk ikke-vestlige innvandrere. Og i takt med tilstrømningen av enda flere ikke-vestlige innvandrere blir det nye runder med offentlig utredninger for at integreringen havarerer. Som konkluderer med det samme: mer språkopplæring, investering i (videre)utdanning og kompetanseheving, ”gratis” barnehager, utvidet introduksjonsprogram, nye etableringsstøtteordninger, flere fritidsklubber osv. osv.

Men som vi vet, integrering krever at en selv vil.

Mørkemenn går fri

Når ekstremisten Fahad Ullah Qureshi møter Sylvi Listhaug til debatt på VG-nett er det Listhaug som fremstilles som rasisten og fascisten. Sånn er det i bakvendtland. Islam Nets Qureshi går fri. Han kan kverulere, unngå ubehagelige spørsmål om steining av kvinner og diskriminering av homoseksuelle. Det er nesten hinsides når mørkemannen Qureshi stempler Listhaug som islamofob. Måten Qureshi radbrekker våre rause frihetsverdier er motbydelig. Men igjen, pressen med sine favoritter, typisk venstrevridde professorer, velger å se den andre veien, overskriftene i de store avisene uteble.

Berglund Steen i Antirasistisk senter skriver 6 september: «Det jeg er bekymret for, er radikaliseringen av en del majoritetsnordmenn.» ( … ) «Noe av det som er egnet til å vekke bekymring, er den økende floraen av høyreradikale og innvandringsfiendtlige nettsteder. Flere av disse ser ut til å befinne seg i en radikaliseringsprosess»

Han appellerer til grunnleggende prinsipper om hvordan et sivilisert samfunn skal te seg i møte med trusler. Hans ”favorittfiende” Hege Storhaug står for «frykt, prinsippløshet og brutalitet», skriver Berglund Steen. Du verden!

Han ser sannelig ikke de innlysende årsakssammenhenger mellom islams utbredelse i vestlige samfunn og økende sosial uro blant borgerne. I Storbritannia legger regjeringen opp til å innføre lovgivning som vil fjerne (EUs) fri flyt av mennesker. Det gjelder blant annet innstramminger i retten til familieinnvandring.

Er det høyreekstremt? Fremmedfiendtlig? Eller er det nødvendige tiltak for å redusere spenningene i befolkningen som bekymrer slike som Berglund Steen og Lysbakken?