Forskjellsbehandling og diskriminering

Norge islamiseres. Kvinner haram. Menn halal

Vi - Norge AS - fortsetter islamiseringen av landet vårt. Siste eksempel på det er at "mannlige flyktningeguider ønskes velkomne", ikke kvinnelige, fordi i islam er det slik at menn og kvinner skal atskilles. Slik skal vi lære hverandres kulturer å kjenne. Slik blir det fargerik fest, mener antakelig Røde Kors i Molde. Ja, slik blir det rett og slett integrering av!

De vil ikke Norge, og de får god hjelp av nordmenn. Molde Røde Kors etterlyser såkalte flyktningeguider som skal hjelpe nyankomne inn i det norske samfunnet. Nå er det vel slik at de fleste av oss innfødte kjenner Norge som et land der kvinner og menn, kjente og ukjente, trives godt i hverandres lag.  Men dette vil Røde Kors gjøre sitt for å endre på. De vil heller velvillig erstatte vår kultur og tradisjon med det berikende Midtøsten.

Sakset fra Romsdals Budstikke 21. september: Røde Kors i Molde søker etter flyktningeguider og leksehjelpere. Deretter følger dette: «menn er særlig velkomne som flyktningeguider siden kvinner ikke kan være guider for menn». 

De «kan ikke». Virkelig? Leser de koranen og hadith i Røde Kors i Møre og Romsdal? Er det imamen lokalt som forteller dem dette? Hvor har de det fra? Kan noen journalister spørre dem?

Hvem er disse mennene som typisk tar seg halve kloden rundt for å få beskyttelse – visstnok – og så velger de et land med normer og regler de overhodet ikke tåler, tvert om de vemmes av dette landets kvinner og menn? Hvordan kunne de begå en slik tabbe? Eller er de her med helt andre hensikter? Eller er det Røde Kors som ikke forstår seg på integrering, eller inkludering som de vel gjerne kaller det der i gården?

100 års kamp – farvel

Hvem er disse NGO-ene, her ved Røde Kors, som får dets medlemmer til å hive hundrevis av års kamp for det frie demokratiet for både kvinner og menn over båten? Mener de dette er berikende? Virkelig?

Denne saken burde jo være nam-nam for Likestillings- og diskrimineringsombudet. Men i stedet for å fremstå som et diskrimineringsombud gjennom årene har man vel der i gården heller fremstått som et dusteombud. Kanskje noen av våre lesere skulle sende en henvendelse til LDO og be dem vurdere saken?

Sharia får altså forrang før de aktuelle nye borgerne av Norge formelt er blitt fullverdige medlemmer av rettighets-Norge. Det er knapt til å tro.