Innsparket

Når MSM svikter tar andre jobben

Massemediene (MSM) svikter når det kommer til innvandrings- og integreringsdebatten. Da tar alternative medier jobben - og får kjeften.

Agendas rådgiver Sylo Tarakus tre råd til mainstream medier (MSM) i Aftenposten 13. september.

  1. Sørg for at mediene skaffer seg bedre kunnskap om innvandring, islam og terror – som er noen av de viktigste temaene i vår tid.
  2. Bli flinkere til å rekruttere journalister med ulik bakgrunn for å unngå at alle ser verden med samme briller.
  3. Sørg for at disse betente sakene belyses fra flere sider, at ulike perspektiver får komme til orde på en upartisk måte.

HRS og Document.no gjør det svært godt i sosiale medier, fordi MSM svikter. Da er det pinlig når de samme MSM stadig vekk går i strupen på alternative medier.

Hvis mediene lytter til rådene trenger vi ikke HRS og document.no. For når ikke pressen gjør jobben de er satt til å gjøre blir det alternative medier som må gjøre møkkajobben – fordi innvandringens sosiale- og økonomiske konsekvenser er underkommunisert i MSM.

Helheten skaper balanse i regnskapet. Når negative konsekvenser ved innvandringen blir underkommunisert i MSM, vil ufravikelig de samme negative sidene bli overkommunisert andre steder. Såre enkelt dette. Det oppstår et informasjonsvakuum.

Alt henger sammen med alt.

Konsekvensene av MSMs uforsonlige tone overfor alternative innvandringskritiske nettportaler vil nødvendigvis gi en kraftig rekyl. Kaster MSM møkk på Hege Storhaug, som sikkert generer mange klikk, ja så får de møkk i retur. Publikum har valgt side.

Kjetil Rolness skriver følgende statusoppdatering på Facebook:

«Hege Storhaug og Hans Rustad har skjerpet tonen, og er snart uleselige for andre enn patrioter klar for borgerkrig. Samtidig fortsetter de store mediene å sove i timen. Nå sist for en uke siden, da SSB kom med et nytt og oppsiktsvekkende innvandringsregnskap.»

Stryk «snart uleselig for andre enn patrioter klar for borgerkrig». Det er unyansert og tøvete skrevet.

Så er det på tide Kjetil Rolness bidrar konstruktivt med realpolitiske utspill i innvandringsdebatten. Hvor lenge skal han plaske rundt i samme andedammen? I hengemyra om «debatten om debatten»?

I mellomtiden fortsetter etableringen av alternative nettportaler. Misnøyen vokser i takt med ikke-vestlig innvandring og tonen kan lett bli hardere og mer uforsonlig.

Undertegnede mener at ikke-vestlige innvandring må stanses midlertidig slik at Norge kan få integreringen på skinner. Hvorfor fylle opp med flere ikke-vestlige innvandrere når integreringen går trått?

Hva mener MSM, politikerne, Sylo Taraku og Kjetil Rolness?

Vi holder ikke pusten.