Innvandring

Spiller også Kong Harald på frykt og fordommer?

Kong Harald har medvirket til å spre «frykt og fordommer» i folket han er leder av, i alle fall i henhold til logikken og ideologien til nestleder hos Antirasistisk senter, Ervin Kohn.

Av og til gaper man vel høyt når man er på jakt etter en utpekt fiende. Det er antakelig det som har skjedd da kommunikasjonsansvarlige Ervin Kohn i Antirasistisk senter (ARS) dagen før nasjonalvalget gikk til angrep på Sylvi Listhaug: Listhaug sprer frykt og fordommer, konstaterte Kohn.

Jeg har sagt at statsråd Sylvi Listhaug skaper frykt. For å dokumentere og begrunne mitt utsagn bringer jeg to eksempler.

Det ene eksemplet er noen himmelvide fortolkninger av Listhaugs Sverigesbesøk, det andre eksemplet Kohn bringer til torgs er følgende:

Nettavisens Side 3 bragte et sitat av Sylvi Listhaug datert 21. november i fjor: «Hele den tredje verden kan ikke komme til Norge.»

Kong Harald må slutte å spre frykt og fordommer, i henhold til logikken og ideologien til ARS. Fotomontasje: Rights.no

Hva sa Kongen?

Fremdeles i henhold til Kohn: Ved ovennevnte utsagn fra Listhaug, sprer hun frykt, for hun skaper «mentale bilder» i hodene våre: Vi tror at den reelle situasjonen er at «hele den tredje verden kommer til Norge».

Greit, da tar vi Kohn på alvor og henter frem et annet sitat, denne gangen fra VG 7.april 2016, avsender Kong Harald:

– Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa, det går ikke.

I henhold til Kohn skaper Kong Harald slike mentale bilder i hodene våre: hele Afrika er på vei til Europa.

Slik skaper monarken frykt og fordommer. En annen tolkning av Kohn fremstår som ganske umulig.