listhaug_Rinkeby_VG_slutte_svensketilstander_Neihvorforiallverdenskaljeggjøredet

VGs reporter får svar på tiltale fra Listhaug i Rinkeby.