Politikk

God valgvake! Men fikk du svar?

Valgkampens innvandringsdebatt står til stryk.

Sylvi Listhaugs «harrytur» til Sverige fikk bred omtale. Det var for mediene en kjærkommen avsporing i innvandringsdebatten. Debatten om debatten handler fortsatt om retorikk, anstendig ordbruk, ellers kan vi risikere å få et iskald samfunn, fullt av hat. Intet mindre.

Det er mye vi må passe oss for, ellers kan vi risikere å få en liten hær muslimer som blir fryktelig sinte. Kristne derimot, de er fortsatt fritt vilt, fordi de blir ikke aggressive og voldelig når de blir karikert og latterliggjort. Her er det om å gjøre å forskjellsbehandle trosretninger for holde på den multikulturelle idyllen.

Det er tydeligvis helt greit å diskriminere egen befolkning så lenge du jobber i den gode saks tjeneste. William Nygaards utblåsning var nok en kjærkommen avsporing for ekspertene på venstresiden. Når disse får mikrofonstativet, og får lov til å komme med sin eder og galle, blir innvandringsdebatten deretter. Det er villet på venstresiden. Slik avsporer de debatten og projiserer sitt syn. Gratulerer, oppskriften funket.

Nygaard kom omsider glad og stolt ut av tabuskapet. Sylvi Listhaugs retorikk er farlig. Bøøøø! Og når jusprofessor Mads Andenæs linket Listhaugs såkalte innbilte «hatprat» med et dødsfall som ikke var forbundet med noe kriminelt, var avsporingen komplett. Heia pressen, som kaster tennvæske på bålet.

Og når leder for AUF-leder Mani Hussaini sier at dette valget handler om å ville hjelpe flyktninger eller la dem drukne i Middelhavet, ble debatten på et absolutt lavmål.

Hvorfor handlet ikke innvandringsdebatten også om økende terrortrussel mot Norge, når vi vet at terrorister og mordere kommer med migrantstrømmen?

Hvorfor ble ikke islamistene som hater vestlige samfunn og som prøver å true våre frihetsverdier diskutert? Hvilken innflytelse har islamiseringen og hvilke trusler utgjør det på sikt? Og hva bør Norge gjøre? Ingen slike spørsmål var tilstede i debatten. Betyr de ikke noe?

Hva gjør vi med moskeer og koranskoler som inviterer hatpredikanter til Norge som truer våre verdier verbalt med hatprat? Er det greit? Ingen debatt.

Hvorfor ble ikke lukkede mottak for identitetsløse debattert? Hvorfor skal mennesker som ikke ønsker å oppgi, eller bidra til å få avklart, sin identitet ikke settes på lukkede mottak? Hvilke sikkerhetstrusler utgjør disse for det norske folk? Helt fraværende i valgkampen.

Kanskje er det nødvendig å begrense ikke-vestlige innvandring fordi alle statistikker og rapporter peker i feil retning. Integreringen går trått i Norge og det koster norske skattebetalere enorme summer. Det ønsket ikke våre politikere å debattere i valgkampen.

Hvorfor fikk ikke våre politikere kritiske spørsmål når de ukritisk referer til internasjonale avtaler- og konvensjoner? Det er jo fullkomment uansvarlig.

Hvorfor nevnte ingen at muslimer kan bli i flertall, i hvert fall i bydeler av Oslo? Hva blir konsekvensene? Eller kanskje det ikke får noen konsekvenser? Fraværende i valgkampen.

Hva med de i overkant rause velferdsordningene som brukes på masseinnvandringen? Taust, men unntak av av hun som blir stemplet som halvfascisten.

Hvorfor ble ikke fordelingsnøkkelen om innbetalt skatt og forbruk av trygdeordninger mellom innvandrere og nordmenn et tema? Er fordelingsnøkkelen rettferdig? Hvor går grensen, eller er det en grense? Stille som graven.

Hva blir konsekvensene av en fremtidig befolkningssammensetning som fremmedgjør nordmenn? Hva blir konsekvensene når – eller hvis, som noen fortatt insisterer på – Oslo segregeres? Er det greit at skattebetaleres penger pøses ut samtidig som det renner inn flere titusener innvandrere til Norge hvert år? Stillere enn graven.

Hva med familiegjenforeningen, hvilke konsekvenser får det? Hvor er innvandringsregnskapet, budsjettene, som kan danne grunnlag for en saklig debatt? Taust.

Kriminaliteten øker i Oslo blant minoritetsgrupper som politiet sliter med å få kontroll over. Hvor er analysene, årsaksforklaringer og strategier som våre politikere behandler seriøst og debatterer for åpen mikrofon? Stort sett fraværende.

Når omlag halvparten av skolene i Oslo har flertall med innvandringsbakgrunn, hva innebærer det for nordmenn som bor i disse områdene? Hvorfor er det ensidig de med ikke-vestlige bakgrunn og deres (omsorgs)behov som prioriteres? Temaet var ingen valgkampdebatt verdig.

Når skoler opplever økende vold i hverdagen som er ressurskrevende i form av språk-, hjelpelærere- og sikkerhetstiltak, da er det bare å pøse på med penger. Er det greit? Er skoler med låste dører, adgangskort, vektere og andre kontrolltiltak det vi ønsker? Ikke debattert i valgkampen.

Skal nordmenn akseptere at deres penger går til minoritetsgrupper, som aldri har bidratt med en krone til den norske velferdsstaten, som får samme rettigheter som seg selv fra den dagen de fikk flyktningstatus i Norge, heller enn at de samme, og mange flere, fikk hjelp i nærområdene? Stort sett taus i valgkampen, om ikke de snille i Flyktninghjelpen eller dets like fikk «forklare».

Det er så mange ubesvarte spørsmål. Ansvarsfraskrivelsen er komplett.

God valgvake.