Aktuelt

80 prosent lyver om identitet, 90 om alder

Sverige har endelig fått anledning til å samkjøre identitetsopplysninger om de såkalte gatebarna fra Marokko, som oppholder seg ulovlig i landet og livnærer seg av kriminalitet. Av de som hittil er sjekket, har hele 80 prosent løyet om sin identitet og 90 prosent om alder.

Svenske myndigheter har endelig fått mulighet til å samkjøre sine opplysninger med marokkanske registre og av de som hittil er sjekket, har 80 prosent løyet om sin identitet og 90 prosent om alder, melder Sveriges Television.

Sverige har i en årrekke hatt store problemer med de såkalte gatebarna – angivelig enslige, mindreårige asylsøkere fra Marokko – som har fått avslag på søknad om asyl, men har valgt å oppholde seg ulovlig i Sverige hvor de livnærer seg av omfattende kriminalitet.

De unge mennenes virksomhet er så ressurskrevende at det gjør Stockholm-politiet ute av stand til å gjøre jobben sin. Situasjonen er likedan i Göteborg og den eskalerer. Et av hovedproblemene er at de aktuelle mennene oppfattes som immune mot rettstatens inngripen fordi de urettmessig har fått status som mindreårige. Politibetjent Peter Larsson er aktiv i politiets fagforbund og forteller at kollegaer opplever en stadig tøffere arbeidssituasjon. De kriminelle innvandrerne har ingen respekt for landets politi og rettsvesen. Også politiet i Uppsala har opplevd en økning av kriminalitet begått av asylsøkende ungdommer fra Marokko.

Marokkanske myndigheter har ikke vært utpreget villige til å ta imot sine egne statsborgere når de er blitt utvist, men har nå vist seg mer samarbeidsvillige. Sverige har således fått utvist 441 marokkanere i løpet av det siste halvannet året, men av dem er 253 utvist til andre europeiske land. 53 av de utviste skal være mindreårige, men ifølge gruppesjef ved grensepolitiet, Per Löfvenberg, er dette misvisende. De har tatt fingeravtrykk og sjekket dem opp mot Marokkos registre og kan konstatere at 80 prosent av de utviste har oppgitt falsk identitet i Sverige og 90 prosent har løyet om alder.

– Efter att Marocko nu oftare erkänner sina medborgare så får vi svar efter att vi tagit fingeravtryck som de sedan jämför med sina register. Vi kan konstatera att i 80 procent av fallen så har personen uppgett en annan identitet i Sverige än den egentligen hade. I 90 procent  av fallen så är de vuxna trots att de tidigare uppgivit att de är barn, säger Per Löfvenberg vid gränspolisen till SVT Nyheter.

Problemet er imidlertid langt fra løst. Svenske myndigheter opplyser om at mellom 500 og 800 unge marokkanske menn fremdeles oppholder seg ulovlig i Sverige. De er da heller ikke de eneste som lyver på alderen.

På grunn av stor pågang av EMA besluttet Sverige tidligere i år å gjeninnføre alderstesting. I august kom fasit fra det svenske Rättsmedicinalverket, som gjennomfører testene: Rundt 80 prosent av de som hittil er alderstestet er eldre enn 18 år – altså voksne.

Rättsmedicinalverket har så langt testet 2 481 personer, hvorav 96,7 prosent er mannlige. I 2 002 av tilfellene bedømmes den alderstestede å være 18 år eller eldre. I 25 av sakene anser Rättsmedicinalverket at det er mulig at vedkommende er over 18 eller eldre, mens det i 432 saker ansees som mulig at vedkommende er under 18.

Signalene kom allerede i mai, da Rättsmedicinalverket hadde utferdiget de første rettsmedisinske uttalelsene. Bildet som fremkom hadde store likhetstrekk med Norge og Danmark: hele 3 av 4 i 581 avgjorte saker var over 18 år. Rett før kom det også frem at det svenske grensepolitiet hadde fått mulighet til å kontrollere identiteter på personer som skal utvises ved hjelp av fingeravtrykk fra vedkommendes hjemland. Av til da 77 personer som var sjekket, hadde 65 – 84 prosent – oppgitt falsk identitet til myndighetene. 50 av de 77 påberopte seg å være EMA, men av disse var bare to under 18 år, hvilket tilsier at 96 prosent av de sjekkede løy om alder.