Kriminalitet

Sverige: Sykehus må gjerdes inn

Sverige må gjerde inn sykehusene sine, sier politikere i Moderaterna. Volden fra pårørende rammer både pasienter og helsepersonell. Hva blir det neste "Sverige-sjokket"?

Det går ikke så bra, dette multikulturelle prosjektet. Vi var lovet en nærmest endeløs rekke av berikelser, og hva står vi igjen med? Siste nytt er volden på sykehusene. Sykehuspersonal som er livredde på jobb. Pasienter med politivakter. Skuddsikre vester. Folk med våpen – «pårørende – som tar seg inn på avdelingene der syke og skadede kjemper for å overleve. Titalls menn som velter inn i resepsjonen på akuttmottak, som skriker og truer.

Slike tilstander er blitt så vanlig ved sykehus, særlig akuttmottakene, i Sverige nå, at det tas til orde for å gjøre sykehus om til «gated communities» (inngjerda områder), altså nå som «gated hospitals», inngjerda sykehus. Bakteppet er kriminelle gjenger med bånd til æreskulturens episentre i den islamdominerte verden.

Bare i Skåne har man det siste året hatt over 50 skuddskadede på akuttmottakene. De skadede tilhører typisk kriminelle ungdomsgjenger i alderen 17 til 25 år. De unge mennene er bevæpnet og de bruker skuddsikre vester. For å få det som de vil, truer og skremmer de omgivelsene. At «omgivelsene» kan være helsepersonell som prøver å redde livet til en «kompis», spiller ingen rolle. De bor i Sverige, de er svenske statsborgere, men de lever i «Midtøsten».

«Vi vil beskytte hele sykehusområdet», skriver to politikere tilhørende Moderaterna. De forteller om åpne drapstrusler mot helsepersonal på svenske sykehus. «Redselen sprer seg blant såvel personalet og andre pasienter.»

Sveriges nye virkelighet: Må gjerde inn sykehus.

Trusler og vold

De to politikerne forteller at «uroligheter og bråk» på akuttmottakene har blitt vanligere i Sverige, ikke minst i Malmö:

Det senaste året har fler än femtio skottskadade vårdats på de skånska akutmottagningarna. Merparten tillhör grupperingarna runt det som polisen kallar för kriminella ungdomsgäng, ungdomar mellan 17 och 25 år. De är beväpnade och bär skyddsvästar. Dagligen försöker de vinna egna fördelar genom att skrämma och hota. Det sker också när de kommer i kontakt med vården.

Marie Jensen, sjuksköterska och säkerhetsansvarig på universitetssjukhusen i Skåne, vittnade i P1-morgon i tisdags, 22/8, om att både förtäckta och mer direkta dödshot förekommer mot vårdpersonal. Rädslan sprider sig bland såväl personal som andra intagna patienter».

Skjuler identiteten

Allerede for seks år siden innførte sykehuset i Malmö og Lund denne rutinen: Uansett om skuddskadde kommer til sykehuset på egenhånd eller i ambulanse, tilkalles politiet.

Til historien fra sykehusene hører det også med at ansatte vender navneskiltet for ikke å avsløre identiteten sin.

Tenker du som meg: Hvor er vi om fem til ti år?