Innsparket

Professorer og medier i samme bolle

Professorer som hevder at innvandringen først og fremst er en berikelse blir flittig brukt av medier. Da holder det å være "professor", de kan hevde hva de vil - uten ett eneste kritisk spørsmål.

VG (14. august) har snakket med professor og forsker Ottar Hellevik.

Hellevik: «Stadig flere sier at innvandrere er en berikelse for Norge og færre svarer at de er en trussel.»

Han sier videre at forskningen viser at folk som har bodd i områder med mye innvandring har fått et bedre forhold til innvandrere.

Virkelig! Allikevel flytter folk. Har ikke professor Hellevik fått med seg at ikke-vestlige innvandrere og etniske nordmenn flytter fra hverandre? Og da ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Mon tro hvorfor en av to nordmenn (undersøkelse utført av Norsk medborgerpanel) mener vesteuropeisk og muslimsk livsstil er uforenlige? Vitner det om gode relasjoner?

Mon tro hvorfor en omfattende meningsmåling i ti europeiske land (utført av Chatham House) nylig viste at 54,6 prosent av respondentene ønsker full stans i ytterligere innvandring fra muslimske land?

I en annen fersk undersøkelse (Ipsos MMI for Dagbladet) mener 39 prosent at Norge må ta imot enda færre flyktninger. Det til tross for rekordlave ankomster i 2016.

Det er nesten godt gjort av professor Hellvik å se bort fra det faktum at nesten alle statistikker og spørreundersøkelser peker i motsatt retning. «Hvit flukt» fra (ikke-vestlige i) innvandrertette områder og at europeere flest er feed up innvandringen fra Midtøsten og Afrika, MENA-land, tyder ikke på at innvandringen er så «berikende» som professor Hellevik later til å tro.

Det er flere innvandringsliberale professorer opp gjennom årene, med klippekort i pressen, som sliter med realitetsorienteringen, og som har gitt professorer et noe frynsete rykte. Som for eksempel økonomiprofessor Alan Manning som avviser at innvandrere tar jobbene fra de innfødte (publisert i Aftenposten januar 2017).

«Økonomier viser bemerkelsesverdig evne til å øke antall jobber tilsvarende når befolkningen øker. Grunnen er enkel: Innvandrere øker tilgangen på arbeidskraft, men de kjøper også ting.»

Deretter: «Det store bildet er at det er vanskelig å finne bevis for at innvandring har en kostnad for økonomien samlet sett. Men tilsvarende er det vanskelig å finne store fordeler for dem som allerede bor i landet.»

Man mistenker at denne professorens forskning ikke har tatt høyde for økonomien i en velferdsstat.

Eksperten på gjengkriminalitet, Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi ved Stockholms Universitet (VG mars 2013):

«Gjengvolden skyldes ikke for stor innvandring» (…) «De som i dag utøver vold, er ikke selv innvandrere, men barn av innvandrere som kom hit for tyve år siden.»

Les sitert tekst to ganger og du skjønner hvor absurd uttalelsen fra denne professoren er.

Vi glemmer heller ikke professor Thomas Hylland Eriksens famøse: «Norge bør ta inn 1,5 millioner innvandrere frem til 2050, og de bør etablere seg i Oslo-området.» Professoren fastslo at innvandring er godt og nødvendig for samfunnet, det er økonomisk lønnsomt både for mottagere og avsendere.

Så har vi professor Victor Norman. I begynnelsen av 2017 som sa at Norge bør ta imot 100 000 flyktninger – og det samtidig med at kapasiteten var sprengt i asylankomstene. Professoren mente at «Vi kan uten vanskeligheter ta imot hundre tusen flyktninger». Tenk det, uten vanskeligheter!

Jeg vil i fremtiden få problemer med å underbygge påstander med henvisning til «professor».

Det Norge trenger er en innvandringsstopp av innvandrere som ikke er i stand til å forsørge seg selv, som har store problemer med integreringen. Hvorfor i alle dager skal skattebetalere forsørge flere titusener av mennesker som ikke makter, til tross for at de evner, et samfunn som Norge? Det er ikke humanitet og nestekjærlighet, det er idioti!

Når fikk våre politikere en slik fullmakt?

Det er heller ikke greit når mediene gir spalteplass til professorer og andre såkalte eksperter – uten ett eneste kritiske spørsmål til hva de forfekter.

Hvor lenge tror mediene at de kan snu enhver sak som handler om innvandring på hodet?