Innvandring

Planlegger «masseflukt» fra Finland til Sverige

Asylsøkere i Finland planlegger en samlet aksjon nord i landet: De vil i minimum hundretalls, kanskje flere enn tusen, ta seg over grensen til Sverige. Dette fordi de ikke føler seg trygge på å få opphold hos finnene, samtidig som finsk politi har intensivert utvisning av dem uten oppholdstillatelse. En ny "flyktningstrøm" under oppseiling, med andre ord.

Det er asylaktivisten Nuor Dawood som varsler «demonstrasjon og protester» og marsj over grensen nord i Finland til Sverige, fra Haparanda til svenske Torneå. De fleste asylsøkerne som vil ta seg videre til Sverige er fra Irak (som får avslag i Finland), dernest fra Afghanistan og Somalia. Det klages på at behandlingstiden av asylsøknad er lang og ledsages av utreiseforbud (skal de på ferie mens søknad behandles?). I tillegg klages det over at politiet har intensivert uttransportering av dem med avslag, at politiet er voldelig, og at asylsøkere møtes med mye rasisme. Sistnevnte to punkt pleier å være en del av repertoaret for å prøve å skremme «motparten», her finske myndigheter og politikken som føres.

 – Det kan bli en demonstration, det kan bli protester, men mest fokuserar vi på att de ska lämna landet på laglig väg. Men vi måste förhandla med polisen, säger Nuor Dawood.

Bakgrunden till missnöjet är att finsk polis ska ha inlett en offensiv av deporteringar. Just nu ska 15 asylsökande, varav två familjer, vara inlåsta i väntan på att skickas tillbaka till Irak, enligt Dawood. Han berättar att det också sker att familjer, föräldrar och barn, separeras ifrån varandra. Nuor Dawood säger att människor traumatiseras av myndigheternas behandling och att barnen blivit rädda för poliser.

– Folk säger till mig att de ger upp, att det inte finns något hopp här och att de inte känner sig säkra på grund av hur de behandlas av polisen. De knackar på dörren, tar oss i förvar med våld och skickar oss tillbaka till Irak.

(…)

Nuor Dawood säger också att det finns en utbredd rasism mot asylsökande i Finland.

Skal vi oppleve nye migrasjonsstrømmer nord i Europa?

Det har lenge vært demonstrert i Helsingfors mot finsk asylpolitikk, uten at det har ført til endringer av førte politikk.

Ettersom Dublin-avtalen fortsatt gjelder, nytter det antakelig lite å ta seg over grensen til Sverige. Svenskene vil nok transportere dem tilbake til Finland.

Kanskje finnene skulle gjøre det samme som i 1971, da pakistanske turister marsjerte i demonstrasjoner for å få oppholdstillatelse? Finnene satte dem på innleid charterfly som landet fullastet i Islamabad. Her fra essayet mitt i boken Gode formål, gale følger? (2003):

En Dagbladartikkel fra 24. september 1971 forteller at finnene umulig kan har vært bekymret for «borgernes skattekroner». Pakistanerne ble behandlet som «charterturister»:

FORFROSNE OG DØDSTRETTE PAKISTANERE MARSJERER

Protestmarsj mot finsk politikk (…) Forfrosne og dødstrøtte fortsetter de utviste pakistanerne sin demonstrasjonsmarsj mellom Helsingfors og Åbo. Over 10 mil har de gått (…) Meningen var at de 19 arbeiderne som deltar i protestmarsjen skulle ta båten over til Sverige, men de svenske myndighetene har besluttet at de ikke vil ta imot dem. Hvis de går om bord på båten til Sverige, får de ikke komme i land, men må reise tilbake til Finland. Der planlegger man å sende dem med et charterfly som flyr gruppa direkte til Pakistan, på den finske stats bekostning. Men ennå går de – en veritabel «smertens vei». Myndighetene tar det kjølig. Regjeringen har bestemt at de skal ut av landet.