Innvandring

Leser man ikke sin egen avis?

"Bråstopp i flyktningstrømmen til Italia", proklamerer VG. Artikkelens innhold støtter imidlertid ikke overskriften, men så het da også "flykningstrømmen" noe helt annet i samme avis for syv dager siden.

Hvis våre medier er så opptatt av faktasjekk, hva kommer det av at de ikke gidder å sjekke eller korrigere sine egne av slagsen?

I skrivende stund bærer VGs toppoppslag overskriften «Bråstopp i flyktningstrømmen til Italia». Artikkelens innhold – og da særlig VGs egen faktaboks – støtter imidlertid ikke overskriften. Der står det at de fem største gruppene som kommer over Middelhavet er fra henholdsvis Guinea (15,9 prosent), Nigeria (14,1 prosent), Bangladesh (12,4 prosent), Elfenbenskysten (10,5 prosent) og Gambia (7,6 prosent).

Det er ikke flyktninger som tar seg ulovlig inn i Europa; det er regulære økonomiske migranter.

Og om ikke VG skjønte det av egen tekst, så ble de opplyst i klartekst om det av direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) Frode Forfang så sent som forrige søndag under overskriften «UDI-sjefen: Italia har en migrasjonskrise, ikke en flyktningkrise» (mine uth.):

– Det vi nå ser i Italia er ikke primært en flyktningkrise, det er en migrasjonskrise. De aller fleste som kommer til Italia nå er ikke personer som har beskyttelsesbehov, ut fra de normale kriterier som er blitt brukt, men det er personer som migrerer av andre hensyn, sier han.

Til tross for FNs høykommissær for flyktingers (UNHCR) tallmateriale og klar melding fra UDI, fortsetter altså en avis som sponser en faktasjekk-tjeneste å kalle det en «flyktningstrøm». Skal tro hvorfor?