Islam

Kan ikke drikke av samme kopp som de vantro

En skole har innført eget drikkekrus for muslimer og et annet markert for ikke-muslimer. Dette er helt i tråd med grunntanker i islam om ikke minst over- og undermennesker. De muslimske barna skal på denne måten beskyttes «hygienisk». Ikke-muslimske barn kan nemlig ha rester av mat på leppene som ikke er halal.

Den har foregått en ganske omfattende islamisering av Malaysia, som får utslag som nevnt i ingressen. At muslimer ikke skal dele kopper og kar med ikke-muslimer, er ikke et nytt fenomen. Jeg har opplevd dette personlig i Pakistan. Da har det handlet om at kristne tjenere og renholdsarbeidere i private muslimske hjem må bruke egne kopper, asjetter og bestikk. De kristne anses som (religiøst) urene.

På nevnte skole i Malaysia er barnas krus merket «For muslimer» og «For ikke-muslimer». Det er vel det man forbinder med apartheid. I islam handler det også om dhimmi-status, nemlig at ikke-muslimer har lavere rang enn muslimer, derav skal de også betale en særskatt til de muslimske «herrene».

Tillatt og forbudt – for muslimer, og dermed også for ikke-muslimer, bare motsatt «skål». Illustrasjon: rights.no

Omarpakten sier alt

Dette tankesettet reflekteres ikke minst i Omarpakten datert 700-tallet. Kalifen Omar b. Abd al-Aziz i 717-720 i Syria. Kalifens lov, Omar-pakten, bygget på Muhammeds traktat med jødene fra Medina, regulerte rettigheter til kristne, jøder, zoroastere og hedninger under muslimsk herredømme. Pakten fikk kanonisk status innen islamsk juss helt inn i vår tid. Pakten stiller klare betingelser til ikke-muslimer hvis de skal få beskyttelse. Punkter i pakten lyder slik:

 • Forbud mot å bygge nye kirker, klostre, synagoger etc., i eller nær muslimske byer.
 • Forbud mot å gjenoppbygge ødelagte gudshus i egne eller i muslimske bydeler.
 • Forbud mot kors på kirker.
 • Påbud om at muslimer kan benytte seg av andres gudshus i form av praktiske formål
 • (som å benytte dem som stall for hester og lagerplass).
 • Forbud mot å misjonere overfor muslimer og avholde offentlige seremonier.
 • Påbud om å gi reisende og forbipasserende muslimer husly og mat i tre døgn.
 • Avgi sitteplass når muslimer ønsker det.
 • Forbud mot å forsøke å likne muslimer på noe vis.
 • Avstå fra å besitte våpen.
 • Ikke ri med sadel eller dyr som muslimer rir på.
 • Klippe panneluggen.
 • Forbud mot å kritisere islam, Muhammed eller engelen.
 • Forbud mot å konvertere til en annen religion enn islam.
 • Ikke heve røsten i kirker eller når muslimer er i nærheten.
 • Forbud mot å lære ikke-muslimske barn Koranen.
 • Forbud mot påskeparader.
 • Begravelser må avholdes i stillhet.
 • Forbud mot å begrave ikke-muslimer i nærheten av muslimer.
 • Forbud mot å avle frem griser i nærheten av muslimer.
 • Forbud mot å lyge overfor en muslim (altså, ikke motsatt).
 • Påbud om at ikke-muslimske gudshus må være lavere enn muslimers gudshus.
 • Påbud om å bygge så lave hus at hver gang man entrer eller forlater huset, må man bøye seg. Dette for å minnes den lavere statusen.

Selvforklarende

Som Den korte avis skriver: Slik islamsk oppdeling/segregering finnes også i Europa. Allerede i 2004 kom dette frem i den såkalte Obin-rapporten i Frankrike. På skoler nektet muslimske elever eksempelvis å bruke samme bestikk som ikke-muslimer. De ville heller ikke drikke av de samme vannfontenene som ikke-muslimer. Alt for å beskytte seg mot «vantros urenhet».

Fremdeles noen som undrer seg over hvorfor det særlig er en innvandret gruppe i Europa som generelt har vansker med å integrere seg og bli en fullverdig deltaker i det folkelige fellesskapet? Eller som undrer seg over hvorfor det inngås så ytterst få ekteskap i Norge mellom personer fra den islamdominerte verden og ikke-muslimer?