asylanter_båt_spania

Migrasjonen fra Afrika til Europa fortsetter. Europa står skyldbetynget med lua i hånden. Vi skal bevise hvem den enkelte er. Som i Abdi-saken. Derfor er det bare å lyge, og lyge.