Anbefalt

Hvis du bare skal lese en artikkel i dag

Kommentator i Nordlys, Tone Angell Jensen, med ramsalt oppgjør med toleransen for mobile kvinnefengsler som niqab og burka.

– Uansett hva forsvarerne av ansiktsslør (for dem må det vel være mange av ettersom det er tillatt?) måtte forfekte om religionsfrihet eller kultur: Seansen var ganske enkelt et grotesk eksempel på kvinneundertykking», freser Tone Angell Jensen i kommentaren Rollemodeller i niqab: .

Hvorfor holder vi på med dette? Hvorfor setter ikke våre politikere foten ned for denne grove kjønnsdiskrimineringen? Det er vedtatt forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssammenheng, hvorfor ikke i resten av det offentlige rom også?

Det hevdes at dette er et marginalt problem, så lite at det ikke er verdt å innføre noe forbud. Når blir problemet stort nok? Barne-hijab var heller ikke noe iøynefallende trekk i norske gater for få år tilbake. I dag møter vi småjenter ned i fire-fem års alder med hijab, og det blir stadig flere med dette seksualiserende plagget.

Skal vi vente til niqab og burka blir et like stort problem, eller tror vi virkelig at skikken med ansiktstildekking vil gå over av seg selv?

Les hele i Nordlys.