Innsparket

Hva med en mer dagsaktuell problemstilling?

Politikere og media må skjerpe seg, mener Hanni Afsar.

Nestleder i Ap Hadia Tajik oppfordrer folk til å mobilisere mot høyreekstreme. Norsk ungdom må rustes bedre mot alternative fakta og propaganda, for å hindre vekst i høyreekstreme miljøene.

Hva med en mer dagsaktuell problemstilling?

Undertegnede oppfordrer politikere til å mobilisere mot islamister og muslimsk ungdom må rustes bedre mot religiøs propaganda i moskeene for å hindre vekst i ekstreme religiøse miljøer.

Apropos fake-news. En gruppe forskere, Otto Brenner-instituttet, har analysert tysklands største aviser (flere tusen artikler) og har fastslått i studien at pressen sviktet sitt oppdrag som en objektiv samfunnsaktør under migrankrisen 2015/16.

Studiens konklusjoner:

  • Tysk media stilte seg ukritisk bak Angela Merkels innvandringspolitiske utspill og gjentok lojalt den politiske elitens budskap.
  • Pressen lanserte begrepet «Velkomstkultur». Hensikten var å gjøre befolkningen positivt innstilt til asylinnvandringen.
  • Nyhetsartikler var preget av journalistenes personlige innvandringsliberale holdninger og meninger.
  • Kritikere ble mistenkeliggjort og/eller brennemerket som rasister.
  • Konsekvensene er et «massivt» tap av tillit i befolkningen til pressen i hele Europa.

Feil fokus

Det samme kan sies om de fleste av den Tyske pressens vesteuropeiske kollegaer. Kanskje det er en sammenheng mellom fremveksten av (såkalt) høyreekstreme grupperinger og den pågående ukontrollert innvandringen som «fake-media» ynder å omtale som en flyktningkrise?

Det er nok det.

Når politikere svikter borgernes ønske om en restriktiv og bærekraftig innvandringspolitikk og mediene samtidig produserer «alternative sannheter» er Tajiks bekymringsmelding velbegrunnet. Hun må bare våge å si ifra hvor skoen klemmer.

Tajik: «Det er en oppgave som ligger på oss alle sammen. Høyreekstremisme er en farlig og voldsforherligende ideologi, og vi må som vanlige folk mobilisere mot det.»

Undertegnede: «Det er en oppgave som ligger på våre politikere og ikke befolkningen. Islamistene er en farlig religiøs- og voldsforherligende ideologi, derfor må politikere være sitt ansvar bevisst og ordne opp i kaoset de har forårsaket. De må slutte å skyve ansvaret over på befolkningen, slik Tajik prøver å gjøre.»

Den fjerde statsmakt må skjerpe seg. Skal våre ungdommer lære seg kritisk tenkning, kildekritikk og blir mindre sårbare for propaganda må mediene begynne å skrive sannferdig.