Terrorisme og ekstremisme

Farlig terror-sekt lurer oss med å spise svin og drikke alkohol

Terrorcellen som drepte 16 og såret rundt 100 mennesker i Barcelona, tilhører en sekt som defineres som de mest voldelige blant salafister. Det spesielle med sekten, Takfir Wal Hijra, er at dens medlemmer benytter taqiyya, forstillelse/løgn, som et sentralt taktisk verktøy: De spiller «integrerte/frafalne». De spiser svin, bruker narkotika, drikker alkohol, barberer skjegget, og fester på byen med damer. Dette gjør dem langt vanskeligere å oppdage av sikkerhetstjenestene enn de tradisjonelle «skjeggene».

Sekten Takfir Wal Hijra defineres som den «mest hemmelige» grenen av salafismen. Den oppstod som et utskudd fra Det muslimske brorskapet i Egypt på slutten av 60-tallet. Terroristene bak 9/11 i 2001 skal ha tilhørt denne sekten.

Den hvite varebilen, terroristen på La Rambla, og ofrene. I Barcelona brukte terroristene knepet å late som om de var integrerte/ikke var troende.

Det er den spanske avisen El País som avslører dette.

Det doble spillet

Det er kilder i spansk sikkerhetstjeneste som forteller El País at imamen Aldelbaky es Satty fra Marokko, tilhørte nevnte sekt og var sentral i å radikalisere unge som aktivt tok del i terrorplanene mot Barcelona. Es Satty ble drept like før terrorangrepet da terrorcellen selv klarte å utløse en ukontrollert eksplosjon.

Ifølge en egyptiskfødt professor i politikk som er sentral ved Baker Institute of Public Policy, Mamoun Fandy, har medlemmene av nevnte sekt tillatelse til å barbere alt skjegg, tilbringe tiden på strippeklubber, drikke alkohol, og i det hele tatt leve et utsvevende liv som man ikke på noen måte kan forbinde med det å være en troende muslim.

Tilstedeværelsen av Takfir Wal Hijra-bevegelsen i Spania er ikke ny. Rapporter fra sikkerhetsmyndighetene tilbake til 2007 advarte om denne sektens etablering i Spania, særlig knyttet til etablering av fire moskeer i Barcelona og to i Valencia. Myndighetene mente allerede den gang at nevnte moskeer var ledet av «takfirs». Men disse lederne opptrer så diskret at naboer og andre ikke fatter mistanke om radikale holdninger.

Hva med Norge?

Min er faring er at når en slik sekt har eksistert i Spania i antakelig minst ti år, og at Mohamed Atta, egypter som var bosatt i Tyskland og hovedhjerne bak 9/11 i 2001 også tilhørte denne sekten, da har den sannsynligvis etablert seg også her i Norge. Det åpenbare problemet er at sekten selvsagt vil være helt usynlig også hos oss.

Mulighetene tolkninger av islam og Muhammeds befalinger og handlinger, og denne religionens ledere i dag, gir medlemmene til å forlede og ødelegge omgivelsene fremstår som nærmest uransakelige.