Vold og overgrep

Seksuelle overgrep har eksplodert i Tyskland

De siste års ekstremt høye innvandring til Tyskland har resultert i en svimlende økning i antall seksuelle overgrep begått av personer med innvandrerbakgrunn. Det ble registrert to seksuelle overgrep per dag begått av denne gruppen i 2013, mot hele ni per dag i 2016. På fire år har man sett en økning på nesten 500 prosent.

Det ser ut til å være en systemsvikt over hele linja i Tyskland. Myndighetene klarer ikke å opprettholde lov og orden og sikre tryggheten i det offentlige rommet. Likeledes er det ikke kontroll over grensene, nyankomne blir ikke skikkelig identifisert og bakgrunnsjekket, mange forbrytere blir ikke straffeforfulgt og domfelt, og asylsøkere med avslag blir ikke returnert. For ikke å snakke om politiets manglende vilje/ressurser til å følge opp eksplosjonen av seksuelle overgrep, forteller Soeren Kern.

Her asylsøkere på vei fra Østerrike til Tyskland høsten 2015.

Tallenes stygge tale

Den årlige kriminalitetsrapporten som viser sammenhengen mellom kriminalitet og innvandring (Kriminalität im Kontext von Zuwanderung), som publiseres av den nasjonale politiledelsen, viste følgende knyttet til seksuelle overgrep, voldtekt, og seksuelt misbruk av barn gjennom de siste fire årene begått av asylsøkere, flyktninger og illegale innvandrere:

  • 2013: 599 tilfeller, som blir ca. to om dagen
  • 2014: 949 tilfeller, omtrent tre om dagen
  • 2015: 1 683 tilfeller, omtrent fem om dagen
  • 2016: 3 404 seksualforbrytelser, rundt ni per dag.

Og hvor kommer gjerningspersonene fra? Hovedgruppene er:

Syria (opp 318.7% fra 2015); Afghanistan (opp 259.3%); Iraq (opp 222.7%); Pakistan (opp 70.3%); Iran (opp 329.7%); Algeria (opp 100%); og Morocco (opp 115.7%).

Les mer hos Gatestone Institute. Germany: Migrant Sex Crimes Double in One Year