Anbefalt

Oversikt over det offentlige ordskiftet: Islam – en del av problemet og/eller løsningen?

Rorg-samarbeidets nettside med en nyttig og omfattende oversikt over store deler av det siste årets islam-og innvandringsdebatt.

Nærmest uansett tema i Europeisk politisk samfunnsdebatt i dag inngår islam som enten en del av problemet og/eller løsningen – 25 år etter at Samuel P. Huntington formulerte tesen om «sivilisasjonenes sammenstøt». Vi har sett litt på nye bøker og den norske mediedebatten det siste året, skriver redaktør for Rorg-samarbeidets nettside Arnfinn Nygaard.

Nygaard har etter eget utsagn «gått igjennom en uhorvelig mengde mediedebatt det siste året», og resultatet er en nyttig oversikt, spekket med henvisninger, sitater og lenker, for enhver som interesserer seg for dette spesielle temaet.

Les hele her.