Integrering og integreringspolitikk

Oslo brenner. Fordi kultur og religion flytter med folk

Igjen ser vi at utviklingen i en norsk storby som Oslo går mot veldige konflikter. Biler er brent denne helgen, både i gater og garasjeanlegg. Vi er dog fortalt at Norge er et fantastisk unntak: Vi er så flinke på integrering! Det var en gang en demograf, som fremdeles er i fullt vigør, som i 1999 advarte: Når betydelige mengder folk flytter fra ett sted til et annet, så flytter kultur og religion med dem. Han hadde så rett, og til ansvar for dagens tragiske utvikling står flere tiårs regjeringer, særlig Ap-styrte.

I helgen har det brent biler på parkeringsplasser og i garasjeanlegg i Oslo. Man  fristes til å spørre: Hvorfor brant de ikke på 70-, 80-, 90- , og tidlig 2000-tallet?

Hvilken regjering orker eller våger å ta over Sverige, der det virkelig brenner hele tiden. Oslo kommer etter. Illustrasjonsbilde fra Sverige.

Oslo viser vei. Akkurat som Malmø. Bytt ut befolkningen, og du bytter ut kulturen.

Våre politikere gjennom årene hadde overmot. De trodde fullt og helt at 2.generasjon, «de som er født her», som det ble sagt til oss i HRS tidlig på 2000-tallet, ville bli fullblods nordmenn kulturelt. De tok så feil som det går an å ta feil. Jeg har mange ganger undret meg: Hvem var deres rådgivere, deres eksperter? Feilvurderingen er av en så alvorlig karakter, at vi burde hatt en offentlig granskning. 

Bilbranner

Det er ikke rart det gikk galt. Kultur og religion flytter med folk, og dess flere som flytter, jo mer sannferdig er tesen.Poul Christian Matthiessen sa klart ifra allerede i 1999:

Den høye innvandringen fører til at integreringsprosessene går i stå. Kultur og religion flytter derfor med folk, og ikke minst religion (islam) blir en sterk  identitetsmarkør, særlig blant de unge. Innvandringen vil derfor forandre Danmark, sa Matthiessen. Innvandringen vil få konsekvenser som ingen synes å ville diskutere, men som vil ramme midt i den danske befolkningens kultur, religion, og levevis, fortsatte han. Den danske nasjonen vil gjennomgå en omfattende endring, og den helt avgjørende faktoren vil bli den muslimske befolkningen. Vil islam bli verdsliggjort, eller vil islam holde fast ved tradisjoner og kanskje utvikle seg i mer konservativ retning, tenkte Matthiessen høyt, og resonnerte videre: Muslimene vil sannsynligvis kreve respekt for religionen sin, tradisjoner og skikker dess flere de blir. Matthiessen advarte mot et «kulturelt sammenstøt».

Nå ser vi dette i aller klareste tale. Integreringsprossene feilet. De fungerte ikke. Fordi kultur og religion flytter med folk. Så enkelt. Så riktig.