Innsparket

Hvorfor lyger VG?  

«Hvis bilbrannene skyldes innvandring og økt sosial uro, så skjer det etter at Frp har sittet i regjering og har kontrollert justisdepartementet i fire år, med nyopprettet innvandring- og integreringsdepartement i tillegg de siste halvannet årene.»

«Frp får ikke i pose og sekk: Dersom de har æren for det som er vellykket, har de også ansvaret for det som er mislykket. (…) skulle det vise seg at ildspåsettelsene kan settes i sammenheng med mislykket innvandrings og integreringspolitikk, så ligger det hos regjeringen.»

Altså bilbrannene og sosial uro er Frps skyld.

Hva skal du si? Sitert tekst er det absolutte lavmål. Det er så korttenkt og helt hinsides fjernt fra virkelighetens verden – realitetene. Hvordan kan VG komme med slike beskyldninger og sette det på trykk i lederartikkel (25. juni)?

Parallellsamfunn som popper opp som paddehatter i blant annet Sverige, og segregeringen som foregår i høyt tempo på østkanten i Oslo, er et resultat av en uansvarlig innvandringspolitikk siden 80-tallet. Hvis Carl I Hagen (Frp) hadde fått gjennomslag for sin skepsis og ønsket om en svært restriktiv innvandringspolitikk allerede på 80 tallet, hadde vi ikke hatt blant annet bilbranner anno 2017.

Hvor dum er det mulig å bli? Skulle nesten tro at Frp har sittet i regjering som enehersker over land og strand de siste fire årene. Samarbeidsavtalen med innvandringsliberale Trine Skei Grande (Venstre) og Knut Arild Hareide (Krf), og Erna Solberg (Høyre) som frekventerer ekstreme moskeer med et stort smil rundt munnen, har gjort hva de har kunnet for å sette kjepper i hjulene til Frp.

Hvorfor fortsetter avisene å ljuge, dikte opp historier?

På samme siden har Anders Giæver et intetsigende innlegg med et digert bilde som tar større plass enn teksten hans – med overskriften «Terrorens gratispassasjerer» i feite versaler, sannsynligvis for å kompensere for en ellers fattig tekst uten særlig substans.

VGs Anders Giæver får nok støtte hos sine kolleger både i egen og andre redaksjoner.

Anders Giæver spør: «Darren Osborne, firebarnsfaren fra Cardiff som kjørte en varebil inn i muslimer på vei fra søndagsbønn i Finsburymoskeen i London. Er han en terrorist? (…) « eller er han en forstyrret taper, ridd av personlige problemer og mentale demoner.»

Svaret er avhengig av hvem du spør, Giæver. Spør du dine kollegaer i VG-redaksjonen, Dagsavisen eller Dagbladets redaksjon, er Darren Osborne en oppegående høyreekstrem (nazi-inspirert) terrorist. Satt på spissen.

Siden er veien kort til å gjøre «en fjær til fem høns» Da blir terroreksperten Lars Gule kalt inn på teppet for å gi en slags legitimitet til redaksjonens hypotese om alle de fæle høyereekstreme trollene. Det er derfor Gule har klippekort i avisene og hos NRK. Venstre-journalistene som er voldsomt overrepresentert i MSM har sammenfallende virkelighetsoppfatning med raddisen Gule når høyeekstremisme er på tapetet.

Gule var overbevist under rettsaken mot Anders Behring Breivik om at det er flere millioner høyereekstreme i Europa. Bare på document.no er det flere tusen Breivikere og det er ikke stort bedre i Frp’es rekker heller, ifølge Gule.

Så Giæver, spør du dine kollegaer vet vi svaret. Typer som firebarnsfaren Darren Osborne og ABB blir sjeldent stemplet som mislykka ensom-ulver og diagnostisert med en psykisk lidelse. Derimot når det er muslimer involvert i terror og drap på uskyldige europeere, er de samme redaksjonene raskt ute med alternative årsaksforklaringer. Da er terroristen så absolutt ikke en del av en verdensomspennende ideologi. Han er et stakkars offer for sosiale og økonomiske forhold. Han er sannsynligvis en mentalt syk ensom ulv som er offer for diskriminering og utenforskap.

Så dette er avhengig av hvem du spør.

Hva var det politisk redaktør Hanne Skartveit sa igjen? «Norge har antakelig verdens beste presse» (28. januar 2017). Det var ikke snaut!