Aktuelt

Flere våpenbeslag hos norske islamister

Politiet har gjort flere våpenbeslag hos islamister, samtidig som de har oppdaget flere personer i miljøet som de ikke kjente til fra før. Det er fremdeles sannsynlig at et terrorangrep i Norge vil bli forsøkt gjennomført, mener PST.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har de siste to månedene gjennomført flere operasjoner mot islamister i Norge. Operasjonene, som har skjedd i samarbeid med landets politidistrikter, har ført til flere våpenbeslag. PST har også oppdaget nye personer de ikke kjente til i miljøene, melder TV 2.

Politiet har funnet både håndvåpen og automatvåpen hos flere islamister (Bildet er et illustrasjonsfoto og ikke fra politiets beslag).

PST mener det fortsatt er sannsynlig at det vil komme et terrorangrep eller forsøk på samme i Norge.

– De siste ukene har vi innhentet mye informasjon, mottatt mye tips og jobbet med dette. Det har gitt oss muligheter til å ta ned trusler, samtidig som vi har oppdaget nye bekymringer, sier Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, PST til TV 2.

Tipsene ledet blant annet PST til ekstremister de ikke har visste om.

På spørsmål om PST har avverget konkrete terrorhandlinger mot Norge i løpet av de siste månedene svarer Bjørnland at hun mener pågripelsen av 17-åringen som hadde med seg en hjemmelaget bombe til Oslo sentrum 9. april kan ha avverget en terrorhandling.

– Det var som følge av tips fra publikum hvor politiet agerte, og hvor PST har overtatt etterforskningen i ettertid. Mistanken mot 17-åringen er styrket, og det er berammet en hovedforhandling mot ham i oktober, forklarer hun.

PST har gjort en ny trusselvurdering etter flere ukers etterretning og mener at det grunn til å opprettholde trusselnivået i landet, skriver TV 2.

I en pressemelding fra PST heter det at terrororganisasjonene Den islamske staten (IS) og al-Qaida stadig oppfordrer sine tilhengere til å gjennomføre angrep i landene de befinner seg i, og at IS` tilbakeslag i Syria og Irak på ingen måte har svekket intensjonene deres.

Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST.

PST-sjef Benedicte Bjørnland ber folk likevel delta på de sosiale arrangementene de vil i sommer og ikke la seg «lamme av frykt».