FB_spinner

Spinner, og spinner, rundingen ca midt på bildet.