mehtab.afsar

Mehtab Afsar og Islamsk Råd har ikke annet enn å jobbet for islamisering av Norge.