Eksterne skribenter

Slik takles flyktningstrømmen, sier Jagland

Svaret er EU og å demme opp for høyrepopulisme.

Thorbjørn Jagland skriver at den store trusselen mot Europa blant annet kommer innenfra:» (…) indre konflikter i stater som kan føre til politisk ekstremisme og nasjonalisme (…)»

Politisk ekstremisme og nasjonalisme. Jaha-ja. Men hva var det som trigget nasjonalismen da? «Fake-Jagland» kjører i det samme sporet:

Han sier de som kommer til Europa er flyktninger. Det handler om en flyktningkrise vi må håndtere.

Dagbladet 15. mai

Men er det korrekt? Eller handler det i mye større grad om at vestlig teknologi som internett, datamaskiner og mobiltelefoner er blitt tilgjengelige for store deler av den fattige verden, har åpnet opp et vindu mot vår verden som virker svært forlokkende, som setter store folkemasser i bevegelse godt hjulpet av menneskesmuglere og NGO-er på skipene i Middelhavet?

Jaglandsk sludder? Er det ikke løgn og bedrag at dette handler om flyktninger? Prinsippet er at hvis du gjentar løgnen mange nok ganget blir det en sannhet.

Majoriteten av asylsøkerne er velferdsmigranter og ikke flyktninger. Det er sannheten sjeldent fake-media forteller oss. Den sosialdemokratiske politikeren og EU-toppen, Frans Timmermans, konstaterte allerede i januar 2016 at masseinnvandringen til Europa er styrt av økonomiske insentiver. Seks av ti asylsøkere er ikke flyktninger. Han viser til en rapport av Frontex, som er EUs ytre grensekontrollmyndighet. Tallet er sannsynligvis høyere anno 2017.

Økonomiske velferdsmigranter heter det, Thorbjørn Jagland. Ergo savner de beskyttelsesbehov og asylgrunnlag.

At så mange mennesker misbruker asylretten i håp om å kunne ta for seg av velferdsstatens sjenerøse velferdsgoder uten å bidra selv, er kanskje den største trusselen mot Europas sosiale -og økonomiske bærekraftighet. Mennesker uten kvalifikasjoner vil naturligvis søke seg til de landene der bidragssystemet er best utviklet.

På andre siden av Sahara befinner det seg nå rundt ti millioner mennesker som er klar for Europa. Kommer de seg over ørkenen til Libyas kyst, derifra videre med båt til Europa, halleluja, da er det gjort. Det kommer til å destabilisere europeiske stater. Men det er bare et forvarsel. Afrika med en enorm befolkningsvekst med sine korrupte stater og ledere vil skape bølge på bølge med masseinnvandring til Europa fremover.

«Hvis vi åpner ører og øyne vil vi skjønne at det ligger til rette for en folkevandring som vil kunne destabilisere stater i Afrika ytterligere og skape en flyktningstrøm som Europa ikke vil kunne hanskes med.»

Jagland er bekymret for at Europa ikke skal kunne hanskes med flyktningstrømmen. Det var på tide at denne mannen våknet fra tornerosesøvnen, eller i alle fall er i ferd med å våkne, men hvordan ønsker han å håndtere krisen?

Jo, mer av det samme. Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og dens institusjoner, Europakonvensjonen, særlig domstolenes overordnede autoritet må styrkes og sikres.

«Dette er grunnmuren for Europa, den skaper et felles verdigrunnlag også for EU.»

Og selvsagt må EU forsvare det indre markedet med åpne grenser! Og kanskje den største trusselen er nasjonalismen, «politisk nynasjonalisme», for «høyrepopulismen i Europa trives der det er sosial frustrasjon».

My Good