Islam

Journalisters totalhavari. En forbrytelse mot ungdommen

Man må rett og slett gni seg i øynene før latteren tar overhånd: «Slik markerer muslimer avstand til islamister», er tittelen i Vårt Land. Og hvem er så disse "muslimene"? Jo, de er helstøpte islamister! Islamister tar altså avstand fra seg selv? Nei, det er igjen norske journalister som nekter å ta til seg basiskunnskap. Islamic Cultural Centre har endog en imam som støtter Taliban, og moskeens ideologi er nærmest en kopi av det saudiske samfunnet. Informasjonen ligger et par tastetrykk unna, og jeg ga den også muntlig til Vårt Lands journalist og henviste til skriftlig material. Men når man ikke vil åpne øynene, så gjør man det heller ikke.

Er det naivitet? Jeg vet sannelig ikke. På meg virker det som om mange journalister er faktaresistente idet islam står foran dem. Det er et bevisst valg for mange. Man vil ikke ta ubehaget innover seg. Det er så mye mer beroligende å leve i den villfarelsen at egentlig, du vet, egentlig så er islam og kristendommen to eneggede tvillinger. Dessuten skjermer man seg slik fra kolleger og andres eventuelle potensielle stigmatisering og nedrakking av «menneskesynet ditt».

Jeg kjenner ikke landbakgrunnen til Vårt Lands journalist, Dana Wanounou, eller hennes eventuelle religiøse tro. Begge deler er meg revnende likegyldig. Hun er journalist i en statsstøttet avis, og skal etterleve kravet til pressen som et objektivt, kritisk organ. Ei vaktbikkje, om du vil. Det er poenget. Wanounou velger selv, fullt og helt, å opptre som et hjernedødt mikrofonstativ for Islamic Cultural Centre (ICC). En malende pusekatt heller enn ei vaktbikkje.

«Åpen dag», nei, det heter dawah

Wanounou har vært på «åpen dag» hos ICC. Her møter hun norsk ungdom og også baneskolelærere som henter ut informasjon og blir informert. Det som pågår er dawah, misjonering. ICC «åpner moskédørene» for alle», kvitrer Wanounou i ingressen. Ja, hvem gjør ikke det for å få flere medlemmer? Er ikke den kristne avisa bekymret for ungdom som kan falle i disse totalitære religionpolitiske klørne? Åpenbart ikke. På den åpne dagen kan jenter endog få prøve å bruke hijab, kvitres det videre.

«Bryte ned fordommer»

Men det er altså jeg som er problemet. Til tross for at jeg snakket en god stund med Wanounou, pekte på rapporten vår om kvinnesynet i denne moskeen (hun skal ikke ses, høres eller luktes, og kun gå ut døren hvis hun må på livsnødvendig ærend, som legebesøk), viste til en av norsk presses tidligere dyktige journalister, Halvor Tjønn, og hans utmerkede artikkel om denne totalitære bevegelsen med utspring i Pakistan, så tok ikke Wanounou dette særlig innover seg. Hva er ekstremisme for henne? Det samme som for imamer og dets like, nemlig kun terror?

Skjermdump, Vårt Land 30. april på nettet, i papirutgaven 2. mai.

– Det er vårt samfunnsansvar og vår plikt å vise at muslimer ikke er ekstremister. Muslimene i Norge er først og fremst fredelige, imøtekommende og åpne mennesker, sier Arshad Jamil, som er styreleder i moskeen Islamic Cultural Center (ICC) i Oslo.

Moskeen er Norges første og har i dag 4.000 registrerte medlemmer. Hit kommer norske muslimer med opprinnelse fra et titalls land i verden, og som praktiserer islam på ulik måte og i ulik grad. Nærmere 1.000 mennesker stikker innom daglig for å be.

Ja, det er alvorlig. Selvsagt trenger ikke alle 4 000 å være tilhengere av Maududis ideologi, slik ledelsen er. Men har man ikke et personlig ansvar for hvilken bevegelse man støtter oppunder?

Vårt Land har fått med seg at jihadisten, Ubaydullah Hussain, nå i fengsel for terrorrekruttering, har brukt moskeen til bønn. Ingen bjeller ringer?

«Ikke representativ»

Så avlegges jeg en kort visitt.

I fjor gikk Hege Storhaug ut og oppfordret myndighetene til å stenge moskeen fordi hun mener den forfekter fundamentalistisk islam. Slike anklager vil ICC motbevise.

– Nå er ikke Storhaug heldigvis representativ for storsamfunnet. Vi har holdt «Åpen dag» siden 2009, og helt siden etableringen i 1974 har ICC vært åpen for alle. Vi gjør en rekke aktiviteter for å vise at vi er en del av storsamfunnet, sier Jamil.

Jamil er representativ og en del av storsamfunnet, en del av det folkelige fellesskapet? Men det er klart at han har noe rett i at jeg ikke er representativ. Til det har jeg satt meg vel mye inn i islam…

Forbrytelse mot ungdommen

Vårt Land hekter disse talende ordene til meg: jeg «påstår» ICC er totalitært. Men ICC har aldri lagt skjul på hvor ledelsen henter sin ideologiske inspirasjon: Fra Jamaat-e-Islami i Pakistan, i Pakistan ansett for å være en ekstrem gruppe, endog med bånd til Taliban og Al-Qaida. Det er ren og skjær fundamentalisme med utgangspunkt i en av verdens verste islamister i forrige århundre, Maududi. Ideen er en ren islamsk stat renset for all innflytelse av menneskerettigheter og frihetsverdier som vi kjenner dem fra Vesten.

Ja, så «åpen dag» er et skuespill, ren propaganda for å verve nye medlemmer og prøve å villede offentligheten til fortsatt leve i troen på at en moské som dette ikke er særlig annet enn et gudfryktig  bedehus. Slik lar journalister politikerne få snorke videre mens den islamske elefanten vokser og vokser. Vitterlig en forbrytelse mot ungdommen som en dag skal ta over ansvaret for landet med en enda større elefant som blir enda mer uhåndterlig.

NRK Dagsnytt atten ringte. De vil ha meg i studio i kveld for å debattere mine «påstander» om hvem ICC er. Vel, jeg blir overrasket hvis det blir noen debatt, da jeg ikke forventer at verken styreleder eller moskeens imamer vil stille. 

HRS’ rapport om moskeens kvinnesyn.