Floskel-Grande

Populisten Trine Skei Grande med oppskriften på å vinne valg.

Dagbladet 10. mai

Grande håper at pendelen er i ferd med å skifte retning nå når Emmanuel Macron knuste Marine Le Pen, når islamhateren Geert Wilders i Nederland tapte valget og fremmedfientlige UKIP ble utradert i lokalvalget i England.

Venstre-leder Trine Skei Grande:

«Når populister vinner valg, er det ofte fordi folk faller utenfor eller føler at de har falt utenfor, og stemmer på noen som gir uttrykk for den frustrasjonen og kanskje det sinnet man da kan føle.»

Korrekt observert, men hvorfor folk blir sint, faller utenfor og blir frustrerte prøver ikke Grande å gå nærmere inn på.

Isteden blir leserne servert en hel haug med floskler som:

«Vi må heller jobbe for å løse og bygge ned konflikter.»

«Vi må glede oss over både det som gjør oss like og det som gjør oss ulike som mennesker.»

«Vi må jobbe for mangfold, toleranse, for samarbeid, for fellesskap og for respekten for annerledeshet.»

«Vi må bygge opp i stedet for å rive ned.»

«Vi må stå opp for enkeltmennesker og vi må verne om fellesskapet.»

«Ansvarlige politikere frykter ikke framtida til sine barn, men tar ansvar for å forme framtida til alle våre barn.»

«Vi må bygge broer og sørge for at alle skal føle seg inkludert i fellesskapet.»

Floskel-Grandes innlegg er et prakteksemplar på en virkelighetsfjern og svulstig tekst uten tankeinnhold.