Eksterne skribenter

Derfor brenner det i islams hus

Hvilken tolkning gir den mest sannferdige forståelsen av islam? Hvem lider av uvitenhet, selvbedrag og forræderi?

Sitat El-Baghdadi: «Dagens mainstream islam lider under tolkninger som er dogmatiske, illiberale anti-progressive – de er motsetninger til humanisme og rasjonalisme.»

Oj! Er det nå vi skal stemple El-Baghdadi med generaliserende uttrykk som «islamofob»? Neida, lettvinte hersketeknikker er lite konstruktivt. Muslimer kan ikke forvente immunitet mot krass kritikk av deres hellige islam når de bosetter seg i Vesten. Uansett hvor krenkende det måtte føles.

Kronikk Aftenposten 2. mai: «Det står i Koranen». Skribent Iyad El-Baghdadi

Når du leser Iyad El-Baghdadis kronikk i Aftenposten forstår du hvorfor det brenner i islams hus.

Hvilken tolkning som gir den mest sannferdige forståelsen av islam og hvem som lider av uvitenhet, selvbedrag og forræderi er ikke godt å si noe om etter å ha lest kronikken.

El-Baghdadi skriver at vi må ta hensyn til mytenes ekthet eller autentisitet når vi søker etter den sanne islam. Okey.

Og det er viktig å skille mellom rettroende- og bokstavstro tolkningsrom. Det finnes ikke noen riktige eller gale tolkninger innen islam, heller ingen offisiell islam. Okey, okey!

Debattene må avgjøres ved hjelp av fornuft, logikk og felles interesser skriver El-Baghdadi. Okey, det høres bra ut!

Ikke minst er det viktig å ta hensyn til kontekst. Ikke fortolke islam med utgangspunkt i egne preferanser og fordommer. Da kan det fort oppstå misforståelser, krangling og grove forvrengninger av den sanne fredfulle islam. Da kan kanskje fredens islam bikke over til krigens islam?

Det er faktisk flere metanivåer å ta hensyn til, som muntlig språk, kulturelle preferanser og historisk sammenhenger. Lag på lag med tolknings(meta)nivåer for å finne frem til ekte islam, hvis undertegnede har tolket kronikk forfatter korrekt. Puhu!

En skulle kanskje tro at førstegenerasjons muslimer etter profeten Muhammeds død hadde en forholdsvis homogen tolkning av islam. At det gikk fredelig for seg. Da må du tro om igjen. Det var full baluba allerede på den tiden. Etter Muhammeds død utbrøt det en rekke blodige borgerkriger mellom salafister. Blodige feider om praksis, teologi og politisk makt. Muslimske tropper sloss mot muslimske tropper.

Islams hus stod i «lys lue» allerede den gangen. Akkurat det samme kaoset som vi opplever i Islams hus anno 2017.

El-Baghdadi avslutter kronikken med følgende oppfordring:

«Det er på tide at muslimer som tror på frihet, menneskerettigheter, rasjonalisme og humanisme, blir taleføre og effektive til å fremme sitt syn og nå frem til andre som de dogmatiske, illiberale ekstremistene er idag.»

Det er kanskje ikke så «fare out» når nordmenn blir bekymret for hva gjestene fra Midtøsten og Afrika kan finne på av ugagn og hærverk i «det norske hus»?

Enig med kronikkforfatter: Det er på tide mainstream muslimer som nyter godt av våre frihetsidealer snart tar ansvar, som det faktisk påhviler muslimene selv. At de lanserer tiltak mot sine religiøse fanatiske trosbrødre. At de intensiverer den teologiske og åndelige kampen og slår ned på antivestlig hat.

Det er faktisk ikke nordmenns ansvar å rydde opp i islams dype krise. Hvis religionen blir truet innenfra, fra religiøse ekstremister som har satt islams hus i brann, må alle de såkalte moderate muslimene komme på banen.