Eksterne skribenter

«Vi må ta større ansvar»

Det sier Krf-leder Knut Arild Hareide. Som er en en sannhet i bakvendtland.

ABC Nyheter 27. april

Nei, det må vi ikke. Hareide må slutte å snakke om «vi». Han kan ta ansvar sjøl. Han kan slutte som heltidspolitiker og starte fosterhjem. Gjør noe nevenyttig for en gang skyld 🙂

Knut Arild Hareide: «Norge må ta imot flere asylsøkere fra EU-land. Vi skal ikke delta i en konkurranse om å gjøre minst for de som trenger det mest.» (ABC Nyheter)

Sitert tekst er en sannhet i bakvendtland. Sannheten i den virkelige verden er derimot at hvis flere asylsøkere får bosette seg i høykostlandet Norge, blir det mindre igjen til de som trenger det mest. Derimot vil færre asylanter gjør det mulig å styrke innsatsen nærområdene, utvide kapasiteten i flyktningleirene: Bedre bo-og sanitærforhold, sørge for at kvinner og barn får vaksiner, rent vann og annen nødvendig helsehjelp. Samt psykososialt helsetilbud for krigstraumatiserte og bygge provisoriske skoler for å gi barna en dråpe av normalitet.

Det krever enorme ressurser og det handler om å forvalte ressursene best mulig.

Er ikke dette common sense?

Forstår ikke Hareide at vi må prioritere?

Hvorfor fortsetter han å dikte opp skrønehistorier eller fordreie virkeligheten? Forfalske fakta om hvem som trenger hjelpen mest? Det er ikke dem som banker på vår dør. Det er ikke greit når Krf-lederen ikke snakker sant.

Løgnere utelukker seg selv fra Guds nærhet står det i bibelen. Salmene 101,7: «Men den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Ingen mann som taler løgn, skal bli stående for mine øyne.»

Ressurser er en kilde til forsyninger som kan anvendes til å skape goder eller nytte. Ressurser kan være med på å hjelpe fattigdom og nød i verden, men kilden er ikke en utømmelig. Har du en kurv med med ti epler, gir du ikke ni epler til noen få heldig utvalgte. Det er dårlig forvaltning av ressurser.

Det er dypt urettferdig og inhuman bistandspolitikk.

Det virker nesten som Hareide tror at eplene kan resirkuleres? At de kan blir brukt både hjemme og i nærområdene, men ressurser kan ikke gjenbrukes. Du får ikke pose og sekk. Du må gjøre prioriteringer.

Hvorfor i alle dager fortsetter Knut Arild Hareide i samme fake-sporet? Hva er det han holder på med? Og hvorfor stiller aldri journalister kritiske spørsmål når politikere snakker usant?

Nina Hjerpset-Østlie (HRS) sier det som sant skal sies. Konstruktive tiltak for å få orden på omfattende misbruk av asylinstituttet vil samtidig frigjøre ressurser som kan komme flyktninger til gode i nærområdene. Hvor lenge skal vi måtte vente på at våre politikere skjønner enkle sannheter? Må de fores med tåteflaske ikledd smekk?

Ninas tiltaksplan (tidligere publisert på HRS):

«Avskaff asylinstituttet i sin nåværende form. Det har aldri vært ment som innvandringskanal for grupper eller økonomiske migranter, men for personlig forfulgte enkeltpersoner.»

«Omfattende innstramninger av familiegjenforening må også til. Dette var opprinnelig ment for familiegjenforening, ikke familieetablering og heller ikke som en kanal for kjedeinnvandring til forskjellige diasporaer.»

«Få den ikke-vestlige innvandringen ned på et minimum, innvilg kun midlertidig opphold og sørg for å få sendt ut enhver som ikke har beskyttelsesbehov i ordets opprinnelige betydning og/eller ikke bidrar til å klarlegge sin identitet.»

«Om lukkede mottak må til for å få til dette, så får vi ganske enkelt opprette slike.»

«Gjenopprett grensekontroller og reforhandle retten til fri bevegelse. Må vi ut av EØS for å få til det, så får det bli sånn.»

Amen.

Rene ord for pengene. Måtte sannheten og ærligheten vare lengst.