Anbefalt

Must read fra medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud

Media og tillit: Undersøkelser viser, ikke overraskende, at journalister og redaktører er mer positive til innvandring enn flertallet i befolkningen. De er dessuten mer tilbøyelige til å sensurere innvandringskritiske innlegg enn tekster med et islamistisk budskap, skriver medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud.

«Dekningen av kontroversielle tema som innvandring, religion og kulturkonflikter er typiske eksempler på saker som preges av det journalistikken definerer som selvsagte verdier man ikke stiller spørsmålstegn ved (konsensusfæren) på den ene siden, og det de anser som uakseptable avvik på den andre.

Langs grensen for det akseptable og uakseptable står kampene om hvem som er innenfor og hvem som er utenfor det gode selskap. Ikke sjelden skjer det at avvikere som tas inn i mediene i en slik «forsvarlig» kontekst, der det er helt tydelig for publikum at de ikke bør tas seriøst eller lyttes til, får beskjed om at – kjære- hva er det du klager over – du er jo stadig vekk i mediene. Ofte fremmes argumentet om en slik tilsynelatende balanse av mediefolk som jeg i mitt stille sinn tenker at gjør seg litt dummere enn de er», skriver medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud i et glimrende innlegg hos Journalisten.no.

Les resten her.