dyrenes_beskyttelse_Vollsmose

Menn til angrep på en kvinne som skal hjelpe en skadet katt. Det er ikke snaut og det forteller en langt større historie om sivilisasjonssammenstøt.