Aktuelt

Ja, hva ellers, liksom…

Medlemmer av den radikale islamistorganisasjonen Hizb ut Tahrir - gruppen Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov tilhørte - risikerer forfølgelse i hjemlandet, hvilket gir grunnlag for asyl i Norge. Vi har følgelig innvilget flere radikale islamister opphold i Norge.

Flere personer med tilknytning til og/eller er mistenkt for tilknytning til den radikale islamistgruppen Hizb ut-Tahrir har fått opphold i Norge. Dette skal blant annet ha skjedd i 2016, melder NTB.

Både Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsdirektoratet (UNE) bekrefter at dette er tilfelle. – Personer med tilknytning til Hizb-ut Tahrir risikerer forfølgelse ved retur og kan derfor få beskyttelse i Norge, sier enhetsleder i UDI Christine Roca til nettsiden Minerva.

Utlendingsdirektoratet (UNE) bekrefter også at medlemskap i Hizb ut-Tahrir for usbekere og tadsjikere vil gi grunnlag for beskyttelse i Norge. Dette er den samme gruppen som Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov fra Usbekistan ifølge svenske medier har hatt koblinger til. Gruppen selv benekter dette.

Hizb ut-Tahrir er forbudt i en rekke land – ikke minst muslimske – og arbeider for å gjenskape kalifatet og samle verdens muslimer under islamsk styre. En samfunnsomveltende virksomhet, med andre ord.

Og bør altså beskyttes som sådan i Norge. Kan noen i statsapparatet vær så snill å komme til noe som i hvert fall kan minne litt om fornuft?