Eksterne skribenter

Hva kjennetegner jihadister?

Jihadister i Tony Burners versjon - og en modifisert liste.

Dagbladet 25. april

Tony Burner er opprørt i Dagbladet i dag. Tittel: Ja, la oss diskutere islam og fundamentalisme.

Han sier islamofobene spyr eder og galle på sosiale medier rett etter jihadist-terror, til stor irritasjon og frustrasjon for Burner.

Noen fellestrekk peker seg ut for hvem som er jihadister, skriver Burner:

– Han er ung.

– Han er andregenerasjons innvandrer.

– Han er ganske godt integrert.

– Han er radikalisert i fengsel.

– Han har kriminelt rulleblad.

– Han kommer fra en dysfunksjonell familie.

– Han forherliger vold og hater samfunnet rundt seg.

Kanskje den viktigste fellesnevneren for jihadistene har Tony Burner utelatt.

Her er en modifisert liste:

– Han er ung muslim.

– Han er andregenerasjons innvandrer fra en muslimsk familie.

– Han er ganske godt integrert.

– Han er radikalisert i fengsel av muslimer.

– Han har kriminelt rulleblad.

– Han kommer fra en dysfunksjonell muslimsk familie.

– Han forherliger vold og hater samfunnet rundt seg.