Redaksjonell (nyhetssøk)

Flopper alle sammen!

Nettsiden Minerva har publisert et leserbrev fra den velkjente og aktive kommentarfeltskribenten Leif Osvold, hvor han avlegger Document.no og Rights.no en siste visitt etter nok en gang å ha forlatt både nettsider og kommentarfelter som rett og slett ikke lever opp til hans høye standard. Vurderingen av begge nettsider, vår innflytelse i offentligheten og kommenterfeltene generelt er da også helt på høyde med hans øvrige av slagsen.

Leif – «Leif»/»Freud» – Osvold har hatt en lang og tornefull karriere i Minervas – før de stengte sitt – Document.nos og Rights.nos kommentarfelt, hvor han og hans synspunkter lumpent nok har blitt motarbeidet. Etter å ha lagt ut i flere år om hvor mislykket de to siste og særlig deres kommentarfelt er, gjentar han seg nå i et leserbrev hos Minerva.

Osvold har kommentert i årevis under et nick, for så å plutselig radere alle disse kommentarene på Rights.no og gjenoppstå under et annet. Han ble imidlertid raskt gjenkjent på grunn av sin noe spesielle måte å kommunisere med andre mennesker på. Hans problem er at han egentlig ikke ønsker å være en kommentarfelt-kommentator; han ønsker å være redaktør. I tillegg er han av den merkverdige formening at redaksjonene på de forskjellige nettsidene plikter å inngå i private e-postutvekslinger.

De som ellers skulle lure på om motbøren skyldes noen slags typisk Document/HRS-ekkokammer-effekt, kan bare ta en titt på trådene han har deltatt i og deretter stille seg spørsmålet om ikke store deler av motbøren kan skyldes hans egen kommunikasjonsform.

Vurderingsevnen er derimot like upåklagelig som alltid:

Har HRS og Document oppnådd noen politisk innflytelse eller på andre måter fått til endringer i det norske samfunnet i den retning de ønsker? Svaret er nei, etter ca. 15 års tilstedeværelse i mediene.

Jepp, sånn er det! Den offentlige debatten er riktignok fullgodt bevis på det motsatte, men Osvold vet sikkert bedre. Det gjør Minerva-redaksjonen også og ville derfor aldri skrevet noe slikt, men leserbrev er leserbrev.

Men for deltagerne i våre respektive kommentarfelt er det grunn til å feire. Dere er nemlig ikke de eneste Osvold har observert over lang tid og vurdert til stryk, men ender dere på samme vis som forrige strykkandidat, er det ikke utenkelig at dere snart er verdensherskere alle som en. Osvold er nemlig det vi kan kalle en omvendt Snåsamann, og fordi han var den eneste som virkelig fulgte godt med på dette internett-tullet, så han seg følgelig raskt i stand til å fastslå at hele greia var «en flopp».

Hans vurdering av kommentarfeltene bør således være riktig gode nyheter for alle som deltar i dem.

Til lykke.