USA_lege_kjønnslemlestelse

Legen Jumana Nagarwala. Neppe tilfeldig hva som er på hodet.