vg_barnefattigdom

Og barna er som alltid helt uskyldige ofre for foreldres valg.