imam.sverige.helvete

Slike skikkelser i ulike varianter er det Sultan sender norsk ungdom i de ideologiske klypene på.