Anbefalt

Nyttig og balansert oversikt over innvandrings- og islamdebatten

Innvandrings- og islamdebatten foregår i et forrykende tempo og det er lett å miste tråden. Redaktør for nettsiden Rorg.no, Arnfinn Nygaard, har laget en grundig oversikt som kan være nyttig for noen og enhver.

– Det flerkulturelle samfunn har feilet, sa Angela Merkel i 2010. For stadig flere av Europas velgere er dét grunnen til at de vender sosialdemokratiet og den liberale eliten ryggen og slutter opp om nasjonale og populistiske partier. For verdens flyktninger og migranter vil det svekke håpet om en fremtid i Europa, men det vil også forme Europas flerkulturelle fremtid. I et splittet Europa står slaget denne uka i Nederland og her hjemme går debatten etter Brochmann 2., skriver redaktør for nettsiden Rorg.no Arnfinn Nygaard.

Den lange artikkelen er en leseverdig, balansert og nyttig oversikt – med aktive lenker – over innvandrings- og islamdebatten før og nå:

Europakommisjonens Eurobarometer høsten 2016 viste at de to viktigste utfordringene EU-borgerne mener EU står overfor er innvandring og terrorisme, men de er dypt splittet i synet på hvordan utfordringene skal håndteres.

Det var også noe av bakgrunnen for NRK-serien «Flukt«, der NRKs programleder Leo Ajkic blant annet spurte:

«Hvordan kan man bli enige når alle roper og ingen lytter?»

Noen enighet er det imidlertid ingen grunn til å forvente. I en tid og i en strid der mange, særlig blant aktivistene, primært synes å ønske å få sine erfaringer, synspunkter og fakta gjentatt og bekreftet i ulike ekkokamre kan vi kanskje likevel håpe på litt mer vilje til å anerkjenne og forstå ulike erfaringer og perspektiver?

Mange, ikke minst for å hjelpe i lys av det rekordhøye antallet flyktninger i verden, ønsker flyktninger velkommen og slutter opp om bevegelser som «Refugees Welcome» i Norge og andre land.

Samtidig får stadig flere nok av både den økende innvandringen og det flerkulturelle samfunn. Nederlands statsminister Mark Rutte – fra Partiet for frihet og demokrati (VVD) – ga uttrykk for dette i et åpent brev til alle nederlendere i januar, der han blant annet var lei av folk som …:

«… trakasserer homofile, roper etter jenter i korte skjørt og kaller vanlige nederlendere for rasister.»

– Oppfør deg normalt, eller reis vekk! var budskapet fra Rutte. Likevel utfordres han i valget i dag av Geert Wilders og hans Frihetsparti (PVV), som vil forby islam i Nederland, stenge grensen for folk fra ikke-vestlige land og stanse bygging av flere moskeer.

– De er størst, men likevel små, påpeker Dagsavisen i dag, men Wilders mener han allerede har vunnet og NTB forklarer det slik:

«Andre partier nekter å samarbeide med Geert Wilders. I stedet gjør de stadig mer av politikken hans til sin egen.»

Les resten hos Rorg.no