frankrikeopptøyer1

Hvor glad er man i landet man er statsborger i når dette kan pågå til stadighet?