Nina_Nrk-debatten2017

Nina Hjerpset-Østlie med snert i replikken og glimt i øyet.