bønn_moske

En skole skal ikke minne om en moské under fredagsbønnen.