mona_Levin

Mona Levin, født i Norge som også hennes 103 år gamle mor er. Hennes familie har hatt 2 000 års botid utenfor Israel.