Terrorisme og ekstremisme

150 hjemvendte syriakrigere går fritt i Sverige

Det fremstår nesten som et under at Sverige ikke er rammet av alvorlig terroranslag siste få årene. Av de anslagsvis 300 personene som har tatt seg til krigen i Irak og Syria for å krige for IS og andre terrorgrupper, har 150 vendt tilbake til svensk jord. Hvis man ikke kan dømme dem for påviste forbrytelser, så skal de sluses tilbake til samfunnet, sier demokrati- og integreringsministeren. Ja, dette er jo betryggende. Ja, også betryggende for oss i Norge.

Den svenske sikkerhetstjenesten mener at hjemvendte jihadister utgjøre en betydelig terrortrussel for Sverige. Potensialet må sies å være stort: rundt 150 personer med kamptrening i Syria og Irak vandrer rundt i Sverige. Man skulle tro dette ble tatt svært alvorlig av Regjeringen. Potensialet for angrep på egen befolkning må kunne sies å være til stede.

SVTs Agenda inviterte statsråd Alice Bah Kuhnke (fra Miljøpartiet) i studio sist søndag for å bore i hva som gjøres fra politisk hold med de hjemvendte. Det var mildt sagt ikke en beroligende seanse (ca. 15 min. ut i sending).

Hon vet inte.

Hvordan håndteres disse hjemvendte krigerne? ville programlederen vite.

-Hvis ingen forbrytelser kan bevises, skal personen sluses tilbake i det demokratiske samfunnet, fremholdt Kuhnke. Demokrati-statsråden.

Totalt kaos

Samtalen/utspørringen av Kuhnke avdekker en ansvarsfraskrivelse fra nasjonalt hold man ikke skulle tro var mulig innen et så særdeles alvorlig tema. Kuhnke avslører også at hun totalt mangler oversikt.

  • Hun kan ikke svare på om noen av de tilbakevendte er avradikaliserte.
  • Hun vet ikke hvor mange som er innrullet i slike program lokalt.
  • Først om 10 – 15 år, ut fra tidligere erfaring med høyreekstreme, kan man si om man har lyktes med å omprogrammere jihadistenes verdenssyn og voldsparathet.

Så pinlig at statsministeren må på banen

Kuhnke peker dertil på Umeå som en foregangskommune i avradikaliseringsarbeid. Det er kun et par haker med dette: Umeå har ikke hatt en eneste person innskrevet i noe program, og kommunen har endog ikke en plan for hvordan håndtere jihadister i deres gater. Da kom statsminister Löfven på banen, og velter selvsagt et lass med skyld på sine forgjengere, og ditto skryter opp hvor fantastisk mye nåværende regjering har gjort.

Statsminister Stefan Löfven tycker att det är bra att MP-ministern sagt att det inte blev någon bra intervju i Agenda. Regeringschefen lägger skulden på att arbetet inte fungerar tillräckligt bra på den förra regeringen.

– Regeringen har fullt grepp över detta. Det fanns ingenting gjort när vi tillträdde. Vi har infört en nationell strategi mot terrorism, vi har ökat resurserna både till polisen och Säkerhetspolisen, vi har försvårat missbruket av svenska pass, vi har skärpt vapenlagstiftningen och vi kommer att fortsätta. Det är ett nationellt ansvar, säger Stefan Löfven till DN.

Hur har ditt förtroende för Alice Bah Kunke påverkats av det som har hänt?

– Hon har gjort en intervju som hon själv betecknar som olycklig och som hon då har kompletterat. Det var inte bra. Arbetet måste ändå gå vidare.

Ja, man har eksempelvis skjerpet våpenlovgivningen, og resultatet ser vi jo nær sagt hver dag i Malmö…

Sverige, Europas Pakistan?

Svenske Helena Edlund har tjenestegjort i Afghanistan. Hun merket seg følgende mønster blant talibanerne: De jobbet skift i to uker: To uker aktive i terrorens ærend, deretter tok de seg over grensen til Pakistan og stammeområdene (der pakistanske myndigheter mer eller mindre er satt ut av spill), og hvilte seg og fikk eventuell medisinsk behandling. Pakistan fungerte som et rekreasjonssenter, forteller Edlund.

Edlund har, som mange andre, undret seg over hvorfor det ikke «smeller» i Sverige. Hun snakket for en stund siden med politi som jobber med terror. Politibetjenten konkluderte slik om hvorfor terrorister ikke slår til i Sverige:

«Man skiter ikke i eget reir.»

Vedkommende mente at Sverige «tilbyr perfekte vilkår for terrorister: Titusentalls personer befinner seg i landet uten å ha søkt asyl, og hvor disse personene befinner seg og hvordan de forsørger seg, vet vi ingenting om. Vi tar imot asylsøkere uten å kreve at asylsøkeren underbygger identiteten sin, ei heller flyktningstatusen. Vi tilbyr boliger og rause bidrag til den som vil tilbringe dagene med å, eksempelvis fra en leilighet Bergsjön eller Tensta, samle inn penger eller planlegge terrorhandling».

Skulle man bli pågrepet er risikoen for å bli utvist svært liten. Sverige utleverer ingen som risikerer tortur eller dødsstraff. Sverige gir tvert om disse personene prioritet i boligkøen, i helsekøen. Dette er goder som smører så godt at man ikke utfører terror på svensk jord, mener Edlund. De bruker Sverige som base for å begå terror i andre europeiske land. I Sverige «kan man planlegge sine drap, reise for å begå ugjerningen og deretter ta seg tilbake til den svenske tryggheten for å hvile».

Sverige har förvandlats till Europas eget Pakistan, en plats för terroristers rest and recreation. Att det är så, har vi redan fått bevis på. Bara under den senaste veckan har Uppdrag Granskning skildrat hur märstabon Mohamed Belkaid planerade terrorattackerna i Paris och Bryssel under förra året och hur Säpo under 15 år jagat butiksägaren Abu Omar, som rekryterat unga jihadister i Stockholm. Expressen skriver om det islamistiska ”nordafrikanska nätverket” som varit baserat runt Brandbergen i södra Stockholm i decennier.

Sverige sliter med andre ord ikke bare med de hjemvendte jihadistene. Det er ikke «artig» med den lange grensen vår mot dette landet lenger.