Terrorisme og ekstremisme

Total fiasko. De tviholder på ekstremismen

Frankrike har brukt titalls millioner euro for å bekjempe islamsk ekstremisme på egen jord. En foreløpig konklusjon er at pengene kunne vært brukt på noe helt annet. Avradikalisering i spesialsentre eller i fengsler har overhodet ikke fungert. Tvert om tyder det på at å samle potensielle jihadister i egne fengselsenheter bare gjorde dem mer voldelige. Frankrike huser anslåtte 8 250 potensielle jihadister. Ingen av dem har fullført programmet som skulle få dem på bedre tanker. Hva gjør Frankrike nå?

Det som skulle være et flaggskip for å bekjempe potensielt voldelig ekstremisme, sies i en foreløpig offisiell konklusjon å være en «total fiasko». Frankrike, landet som er hardest rammet av terror i Europa de seneste årene, gikk ut med høy fane i mai i fjor. Regjeringen ville bygge 13 sentre der potensielle jihadister skulle avradikaliseres. Sentrene skulle kunne ta imot 25 personer hver i alderen 18 – 30 år. Over en periode på 10 måneder skulle de bearbeides av psykologer, psykiatere og ulike fagpersoner innen utdanning. Planen var å hente inn 3 600 radikaliserte over en periode på to år.

Resultatet så langt er ett senter i et slott fra 1800-tallet, Pontourny, med 27 ansatte. Da to senatorer besøkte slottet i februar i år, fant de kun en person som var beboer der. Han har siden dette blitt fengslet på grunn av vold. Etter fem måneder i drift er på Pontourny uten «innsatte», med fremdeles med 27 ansatte.

Prøvde å stikke til IS

Totalt har 59 personer undersøkt muligheten for å bli tatt inn på Pontourny etter at senteret åpnet. Av disse søkte 17 formelt om å bli tatt inn i programmet. Kun ni ankom Pontourny. Av estimerte 8 250 personer som kunne trengt en «restart av computeren», er dette knapt en dråpe i havet. Når det nå i tillegg er tomt for «innsatte», sier det seg vel selv at både politikere og fageksperters vurderinger har vært en total bommert.

Mer voldelige

Eksemplifisert eksempelvis ved Mustafa S, som var i en kort periode på Pontourny. I januar i år ble han arrestert mens han hadde et kortere opphold utenfor Pontourny. Mustafa S skal ha benyttet frigangen til å prøve å komme seg til Den islamske Staten.

Den franske regjeringen har også mislyktes radikalt i å utrydde islamsk radikalisering i fengslene. Prosjektet med å samle de radikaliserte i en egen fløy for å beskytte andre innsatte fra å bli smittet av tankegodset deres, førte til økende vold mot de ansatte. Justisminister Jean-Jacques Urvoas, innnrømmer at «gruppe-effekten» førte til mer ekstremisme og vold. Prosjektet er derfor avviklet.

Hard core jihadister nytter det ikke å prøve å få på andre tanker, hevder ekspert.

Utviklet seg til en industri

Fiaskoene fortsetter ved en ikke ukjent problemstilling: Et nytt problem settes på dagsordenen, og vips, der dukker det opp frivillige organisasjoner som påstår at de er eksperter på feltet. Det er nemlig kroner fra de offentlige kassene å hente. Et velkjent fenomen i Norge, kan jeg underskrive på, som alle ekspertene som dukket opp på slutten av 90-tallet da norske myndigheter satte tvangsekteskap på plakaten. En senator, Esther Benbassa, fastslår at mange av organisasjonene som har meldt seg til tjeneste, ikke har noen erfaring på feltet avradikalisering.

Samme senator mer enn antyder at den franske fiaskoen skyldes at regjeringen hadde behov for å vise handlekraft grunnet økende trussel fra jihadister. Hun sier at panikken grep regjeringen til Hollande. Hollande og hans mannskap måtte gjøre det de kunne for å prøve å berolige befolkningen.

Løsningen er å stenge dem inne

Den franskiranske sosiologen Farhad Khosrokhavar, som er ekspert på radikalisering, mener at den eneste måten å håndtere de verste ekstremistene på er å bure dem inne.  – Noen av dem kan avradikaliseres, men ikke alle. Det er umulig med jihadistene som er hard core, de som er totalt overbeviste. Disse profilene er svært farlige og representerer rundt 10 – 15 prosent av dem som er radikaliserte. Fengsel kan være den eneste måte å håndtere disse troende på.

Forebygging fungerer heller ikke

I et annet intervju sier senator Benbassa at regjeringen også har mislyktes med å forebygge at flere radikaliseres. Hun mener unge potensielt kommende jihadister må bli «sosialiserte», de må få seg en utdannelse, og tilbys en «individuell oppfølging». Hun ramser opp følgende yrkeskategorier hun vil ha på banen: familiene, imamer, lokalpolitiet, lærere, psykologer og næringslivet.

En annen senator, Philippe Bas, legger heller ikke fingrene imellom. Han beskriver regjeringens program for avradikalisering slik: «Det er en total fiasko. Alt må tenkes nytt…”

Summert opp med mine ord: Vi lever virkelig i spennende tider. Hvor Europa er om tre til fem år, nei, det våger ikke jeg å prøve å spå lenger. Men jeg blir ikke overrasket om det går mot internering av de farligste jihadistene. Spørsmålet er jo når de eventuelt blir for mange til at staten klarer å ha dem forsvarlig under oppsyn. Forsvarlig er vel knapt et ord som lenger kan brukes i de hardest rammede landene, Frankrike, Tyskland, Belgia og Storbritannia.

France: Deradicalization of Jihadists a «Total Fiasco»