ingvil_Tybring_Gjedde

Feministen Ingvil Smines Tybring-Gjedde nektet å underkaste seg ayatollahenes krav om å ikle seg hijab.