jihad_niqab

Islams fremvekst ses år for år, og det skjer med vennlige hjelpende politiske hender.