FN_Saudi_Arabia

Hvem forbinder Saudi-Arabia med annet enn grove og systematiske brudd på menneskerettighetene?